Yr Athro Caroline Gray

Job Role
Athro Menter, Ymgysylltu a Throsglwyddo Gwybodaeth
Ystafell
14

Bywgraffiad

Graddiodd Caroline mewn Ffiseg o Brifysgol John Moores Lerpwl ac mae hi wedi gweithio yn y diwydiant optegol am fwy na 35 mlynedd. Ei arbenigedd yw gweithgynhyrchu a phrofi cydrannau optegol gydag arbenigedd penodol mewn Peiriannu Diemwnt Pwynt Sengl a phrosesu/sgleinio optegol rheoledig.

Mae hi wedi gweithio i Pilkington Visioncare, Technoleg Gofod Pilkington (technegol), ymgynghorwr dylunio optegol Optics and Vision a Pheonix Optical Technologies.

Ar hyn o bryd mae Caroline yn Gyfarwyddwr Safle Canolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr ac yn Gyfarwyddwr Prosiect Rhaglen Arbenigedd y Ganolfan Ffotoneg gwerth £7.2m.

Beth ydych yn hoffi ei wneud yn eich amser sbâr? Mae fy ngweithgareddau amser sbâr yn cynnwys hwylio, beicio a threiathlon. Rwy’n Hyfforddwr Personol cymwysedig gyda fy Stiwdio Gampfa fy hun ac rwyf hefyd yn cystadlu yn y gamp o rwyfo dan do yn Genedlaethol ac yn Rhyngwladol ac yn dal teitlau grwpiau oedran pencampwriaethau Ewrop a’r Byd.

Yn gyffredinol dwi'n mwynhau bron unrhyw beth sy'n mynd â fi tu allan. Fel arfer gyda fy mhartner hyfforddi, fy nghi. Rwy’n briod hefo Andy sydd yn rheolwr datblygu ac mae gennym ddau plentyn.

Cymwysterau

BSc (Anrh) Ffiseg Gymhwysol

Ymchwil

Gwneuthuriad cydran ac arwyneb optegol, mhetroleg arwyneb, awtomatiaeth

Cyhoeddiadau

Awdur a chydawdur sawl papur diwydiannol