Dr Caroline Hughes

Job Role
Uwch ddarlithydd, Cyfiawnder Troseddol
Ystafell
B27

Bywgraffiad

Gweithiodd Caroline fel Swyddog Prawf a gweithiwr Cyfiawnder I’r Ifanc am 10 mlynedd cyn ymuno â’r tîm Cyfiawnder Troseddol pan ddechreuodd ym 2002. Mae hi wedi gwneud ymchwil a ariennir yn archwilio digartrefedd yn Wrecsam. Mae PhD Caroline hefyd yn ffocysu ar ddigartrefedd.

Roedd Caroline yn gyd-gynrychiolydd dros Gymru ar y grŵp llywio pum cenedl ar gyfer y gynhadledd ddwyflynyddol ar Blant, Pobl Ifanc a Throsedd yn y DU ac Iwerddon rhwng 2006 a 2012. Mae Caroline yn aelod y Ganolfan Cymraeg dros Drosedd a Chyfiawnder, Cymdeithas Genedlaethol Cyfiawnder I’r Ifanc a’r Cynghrair Howard ar gyfer Diwygio’r Deddfau Cosbi ac yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Mae ymchwil a diddordebau presennol Caroline yn cynnwys Cynhwysiad Cymdeithasol, Cyfiawnder I’r Ifanc, y Cyd-destun Cymraeg a Digartrefedd.

Cymwysterau

PhD

Ymchwil

Adroddiadau Ymchwil

Buchanan, J., Hughes, C., Thomas, M., Armstrong, C. Oakely, A., Platt, S., Davies, S. Shinn, D a Nicholas, G. ‘ Beyond the rhetoric of youth homelessness: Telling it as it is’ (2011) Barnardos Cymru.

Hughes, C., Dubberley, S., Anderson, M. a Parry, O. (2012), ‘Homelessness in Wrexham: Contemporary patterns and profiles of homeless people with complex needs. Adroddiad i Ymddiriedolaeth Neuadd Dirwest Wrecsam, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Swyddfa Diogelwch Cymuned Wrecsam a Sir Fflint.

Parry, O., Warren, E., Madoc-Jones, I., Baker, S., Hughes, C., Pithouse, A. a Crowley, A. (2011) ‘Voices of Children and Young People in Wales Study: A qualitative study of Wellbeing among children and young people under 25 years old’. Llywodraeth Cymru.

Cyrsiau

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Cyhoeddiadau

Buchanan, J. a Hughes, C. (dan adolygiad). Learning to become invisible: Young homeless people ‘tell it as it is’.

Jones, I.M., Parry, O. a Hughes, C (2012) Minority language non-use in service settings: what we know, how we know it and what we might not know. Current Issues in Language Planning.

Hughes, C; Dubberley, S. a Buchanan, J. (2012) Girls from Wales in the Secure Estate- sent to Coventry? Social Policy and Society.

Hughes, C. a Madoc-Jones, I. (2005) Meeting the Needs of Welsh Speaking Young Offenders. Howard Journal.