Cerys Alonso

Job Role
Arweinydd Rhaglen, Celfyddydau Cymhwysol
Ystafell
R26, Campws Stryt y Rhaglaw

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau ei BA (Anrh) Celfyddyd Gymhwysol yng Ngholeg Celf Caeredin, astudiodd Cerys yn rhan-amser tra’n gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr i ennill ei MA Celfyddyd Gymhwysol Gyfoes.
Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad fel gwneuthurwr ac addysgwr, ac mae Cerys ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer PhD sy’n ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng profiad o ddeunyddiau crefft yn ystod plentyndod a’r berthynas â dewis deunydd fel gwneuthurwyr proffesiynol.
Mae gan Cerys brofiad helaeth mewn nifer o ddeunyddiau, ond ei phrif ffocws yw Gemwaith a Gwaith Gof Arian. Mae ei gwaith wedi cael ei arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae wedi derbyn sawl gwobr.

Cymwysterau

  • MA Celfyddydau Cyfoes Cymhwysol
  • BA(Hons) Celfyddyd Gymhwysol
  • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Ymchwil

  • Gwaith Gof Arian
  • Gemwaith Cyfoes
  • Sgiliau crefftau traddodiadol
  • Crefft
  • Technoleg y gellir ei gwisgo

Cyrsiau

  • BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol
  • MA Ymarferydd Celf Proffesiynol

Cyhoeddiadau

ITA 15 ‘The Narrative of Craft: Digital capabilities within Traditional Stories' IEEE

‘Imbuing hand-made objects with digital
narratives’ 7thInternational Conference Design and Emotion.

‘The Narrative of craft’ Art and Craft Education ISBN 978-5-9592- 0119-9

‘Integration of Digital Memories Within Hand-Made Objects’ New Media and the Politics of Online Communities.
ISBN 978-1-84888-032-0