Chelsea Moore

Job Role
Darlithydd Ffisioleg Ymarfer Corff, Iechyd a Chwaraeon Cymhwysol
Ystafell
M406

Bywgraffiad

Mae Dr Chelsea Moore yn ddarlithydd mewn ffisioleg ymarfer corff a chwaraeon gymhwysol ac yn canolbwyntio'n bennaf ar ffisioleg ymarfer corff glinigol. Cwblhaodd Chelsea ei PhD ym Mhrifysgol Leeds Beckett, yn archwilio cywirdeb ymarfer corff o ran adsefydlu cardiaidd. Archwiliodd hefyd dderbyniadau dietegol, lefelau gweithgarwch corfforol, ymddygiad eisteddog a swyddogaeth endothelaidd cleifion adsefydlu cardiaidd. Mae Chelsea yn wyddonydd ymarfer corff a chwaraeon achrededig gyda BASES, gyda statws gwyddonydd siartredig, a hi yw arweinydd ymchwil ac ymgynghori’r adran. Chelsea yw arweinydd y rhaglen MRes mewn Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd. Mae ei diddordebau’n cynnwys codi pwysau trwm a hyfforddi ymarfer corff.

Cymwysterau

PhD (Functional Performance, Dietary Intakes and Cardiovascular Health of Patients Undergoing UK Cardiac Rehabilitation)

MSc Ffisioleg Ymarfer Corff a Chwaraeon

BSc (Anrhydedd) Chwaraeon, Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth

Ymchwil

Hyfforddiant Dwysedd Uchel Ysbeidiol

Adsefydlu Cardiaidd

Camweithrediad Endothelaidd

Gweithgarwch Corfforol

Arfer Cywirdeb

Cymhorthion Gwella Perfformiad

Cyrsiau

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Cyfranogiad a Datblygu Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Pêl-droed a'r Perfformiad

BSc (Anrhydedd) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd

Cyhoeddiadau

Does UK Cardiac Rehabilitation Provide An Effective Stimulus For Change? Medicine & Science in Sports & Exercise 50:192

DOI: 10.1249/01.mss.0000535716.75556.79

 

UK outpatient community based cardiac rehabilitation: fit for purpose?

Ebrill 2017 DOI: 0.13140/RG.2.2.10705.12640

 

Executive function following acute exercise at different intensities

Tachwedd 2015 DOI: 10.1080/02640414.2015.1110334

 

Recovery intensity prescribed using the lactate threshold during high intensity interval exercise

Cynhadledd Mawrth 2016: Cynhadledd Myfyrwyr BASES 2016

 

Habitual physical activity levels in cardiac rehabilitation patients: Does the current standard programme facilitate an increase in activity levels? Cynhadledd Flynyddol BACPR Hydref 2017

 

Dietary intakes of Phase III cardiac rehabilitation patients during a six-week exercise training programme, 2017, Food Science and Technology Abstracts, Cyfrol 28, Atodiad 1. S1-5.