Chris Bellis

Job Role
Darlithydd mewn Ffisiotherapi

Bywgraffiad

Mae Chris wedi gweithio fel ffisiotherapydd ers graddio yn 2004.

Mae’n gweithio’n rhan amser fel Ymarferydd Arbenigol Cyswllt Cyntaf Clinigol ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Yn y rôl hon, mae’n Rhagnodwr Annibynnol nad yw’n feddygol ac mae hefyd yn gymwys i roi chwistrelli meinweoedd meddal a chymalau, yn ogystal â meddu ar hawliau atgyfeirio nad ydynt yn feddygol.  

Mae’n gweithio’n rhan amser fel darlithydd, yn arbenigo mewn pynciau cyhyrysgerbydol.

Cymwysterau

BSc (Anrh.) Ffisiotherapi

MSc Arfer Clinigol mewn Gofal Iechyd

Ymchwil

Rhiwmatoleg

Cyhyrysgerbydol

Cyrsiau

BSc (Anrh.) Ffisiotherapi