Chris Hughes

Job Role
Darlithydd Pêl-droed, hyfforddi ac arbenigaeth perfformiad
Ystafell
M404

Bywgraffiad

BA Anrh Astudiaethau Chwaraeon Prifysgol Manceinion

15 mlynedd fel swyddog datblygu chwaraeon i gynghorau sir Fflint, Dinbych a Wrecsam.

Daliwr trwydded UEFA pro, tiwtor addysg hyfforddi lefel 3 i Gymdeithas Pêl-droed Cymru.

Rheolwr CPD Newton yn Prif Gynghrair Cymru.

Cymwysterau

PGCE

Trwydded UEFA Pro 

Ymchwil

Dadansoddi Perfformiad a Hyfforddi.

Cyrsiau

Arbenigwr hyfforddi pêl-droed a pherfformiad

Modiwlau Cymdeithas Pêl-droed Cymru, modiwlau lefel 3 a 4.