Christine Cartwright

Job Role
Uwch Ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl

Bywgraffiad

Mae Christine wedi bod yn uwch-ddarlithydd mewn nyrsio iechyd meddwl ers 2013. Ymysg ei rolau blaenorol mae arweinydd maes ar gyfer rhaglenni nyrsys iechyd meddwl cyn-gofrestru ac arweinydd cwrs  llwybrau Gradd Sylfaen/Prentisiaeth ar gyfer gweithwyr Iechyd Meddwl ar draws Canolbarth Lloegr.

Fel nyrs iechyd meddwl gofrestredig sydd wedi gweithio am dros 25 o flynyddoedd mewn ymarfer glinigol, mae Christine wedi gweithio gan fwyaf yn y gymuned gyda phobl hŷn. Yn ystod ei gyrfa mae wedi cael ystod o gyfleodd gan gynnwys arwain a datblygu gwasanaethau cymunedol, gwaith rhyngasiantaethol, cleifion mewnol ac unedau cymunedol, a gwasanaethau cyswllt â’r ysbyty. Ymysg y rolau bu arweinydd prosiect, metron fodern, ymarferydd nyrs arbenigol ac arwain gwasanaethau  iechyd meddwl wedi eu lleoli yn y gymuned leol ar gyfer pobl hŷn. 

Cymwysterau

Tystysgrif ôl-raddedig mewn Addysg Broffesiynol Uwch (PHCHPE)

Therapi Teulu Ymddygiadol Meriden – Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr (Rhaglen Teulu Meriden)

MSc Astudiaethau Cymhwysol mewn Heneiddio ac Iechyd Meddwl

Rheoli Haint

Tystysgrif ôl-radd mewn Heneiddio ac Iechyd Meddwl

Presgripsiynu Annibynnol/Atodol ar gyfer Nyrsys

Rheoli Meddyginiaethau – Iechyd Meddwl

Ymarferydd Arbenigol Bwrdd Cenedlaethol Lloegr (ENB) -Nyrsio Iechyd Meddwl Cymunedol

ENB Dyfarniad Uwch mewn Nyrsio  

BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cymunedol  

Diploma Addysg Uwch – Astudiaethau Nyrsio

Nyrs Gofrestredig – Iechyd Meddwl

Ymchwil

  • Dulliau gofalu seiliedig ar dosturi a gwerthoedd
  • Unigrwydd – yr effaith ar iechyd
  • Gofalu am bobl hŷn

Cyrsiau

Rhaglenni nyrsio cyn-gofrestru

Cyhoeddiadau

Hayes L. and Cartwright C. (2021) `Using Health Promotion to Support Healthy Ageing`, Nursing Standard

Hayes L. and Cartwright C. (2021) `Self-Neglect and Loneliness in Older Age` in McSherry W., Rykkje L., Thornton S. (2021) “Understanding Ageing for Nurses and Therapists: A Practical Resource for Those Working in Health and Social Care”, Springer Publishers

Cust F., Alderson L., and Cartwright C. (2019) “Evaluating a Conference Based Approach to Inter-professional Education (IPE) for Pre-Registration Students”, Journal of Practice Teaching and Learning