Mr Christopher White

Job Role
Darlithydd mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles

Bywgraffiad

Ymunodd Chris â Phrifysgol Glyndŵr ym mis Chwefror 2021 ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Caer fel Darlithydd Cymdeithaseg Chwaraeon (2014-2020), Prifysgol Newman fel Darlithydd Datblygu Chwaraeon (2020-2021), a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion fel Darlithydd Gwadd mewn Iechyd a Lles (2019-2021). Mae bron â gorffen ei PhD ym Mhrifysgol Gaer, wedi cwblhau ei MSc Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (2014) a BSc Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Corff (2013) yn yr un sefydliad. Mae ei draethawd ymchwil PhD yn archwilio teithio llesol fel mater iechyd cyhoeddus ymysg ymarferwyr iechyd y cyhoedd amrywiol. Y tu allan i addysg uwch, mae Chris wedi arwain nifer o Ysgolion Haf Iaith Saesneg ac mae’n rhedwr brwd (er nad yw’n gyflym iawn) a chwaraewr/hyfforddwr hoci.

Cymwysterau

BSc (Dosbarth 1af); MSc (Rhagoriaeth); PGCert; FHEA

Ymchwil

Teithio llesol

polisi iechyd y cyhoedd

rheoli iechyd y cyhoedd

gweithredu

profiadau gweithgareddau corfforol

Cyhoeddiadau

Bloyce, D., a White, C. (2018). When transport policy becomes health policy: A documentary analysis of active travel policy in England. Transport Policy72, 13-23.

White, C., Bloyce, D., a Thurston, M. (2020). The double-bind of competitive funding: Exploring the consequences of state-funded bidding processes in a locally managed cycling project. EJTIR, 20(4), 173-93.

Papurau Cynhadledd Dethol:

White, C. (2015). Exploring the consequences of state-funded bidding processes in a locally managed cycling project. Papur wedi’i gyflwyno yng Nghynhadledd Beicio a Chymdeithas, Prifysgol Salford a Phrifysgol Manceinion, Y Deyrnas Unedig. 

White, C. (2019). Developing an active travel workforce in Greater Manchester. Papur wedi’i gyflwyno yng Nghynadledd Beicio a Chymdeithas, Prifysgol Gaer, Y Deyrnas Unedig.

White, C. (2019). Understanding active travel as a public health issue. Papur wedi’i gyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Rheoli Chwaraeon Ewrop, Ar-lein.