Bywgraffiad

Rwyf yn Nyrs Filfeddygol Gofrestredig ac wedi Cymhwyso ers 1998. Mae gennyf hefyd dystysgrif uwch mewn ymddygiad cathod.

Fi yw'r Tiwtor Cymorth Lleoliad Clinigol ar gyfer y radd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol.

Rwyf wedi gweithio yn y maes ymarfer anifeiliaid mawr a bach ac mae gennyf 24 mlynedd o brofiad yn y diwydiant milfeddygol, ac yn y cyfnod hwnnw, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael nyrsio anifeiliaid sw.

Yn fy amser hamdden mae gen i deulu ifanc i'm cadw'n brysur ac rwyf wrth fy modd yn cerdded.

Cymwysterau

Nyrs filfeddygol gofrestredig

Tystysgrif Uwch mewn Ymddygiad Cathod