Colin Heron

Job Role
Uwch Ddarlithydd Technoleg Cyfryngau Creadigol
Ystafell
CIB06

Bywgraffiad

Yn wreiddiol wedi hyfforddi fel peiriannydd trydanol, newidiodd Colin ei yrfa ac mae wedi gweithio am fwyafrif ei fywyd gwaith mewn amryw safle ar ddau ochr y ddesg cymysgu. Fel cerddor, chwaraeodd bas a chanu mewn sawl band ac yn unigol. Gan roedd ganddo wastad ddiddordeb yn y dechnoleg roedd y bandiau’n defnyddio, daeth cilgam gyrfa arall pan fuddsoddodd mewn system sain a dechreuodd weithio i fandiau fel peiriannydd sain. Ehangodd y fenter yma i gynnwys stiwdio i recordio’r bandiau roedd o’n gweithio hefo hwy.

Yng nghanol y 90au cafodd Colin y cyfle i hyfforddi’n academaidd ar radd Technoleg Sain yn Sefydliad Celfyddydau Perfformio Lerpwl. Ar ôl graddio daeth Colin i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a helpu i adeiladu’r cyfleusterau yn yr adran pwnc. Colin yw’r Arweinydd Rhaglen Technoleg Sain ac mae’n arbenigo mewn Systemau Byw, Dyluniad Stiwdio a Recordio Stiwdio. Mae’n aelod cyflawn o’r Gymdeithas Peirianwyr Clywedol. 

Mae Colin yn Ddeon Cysylltiol Cyfadran ac yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr. Ei arbenigeddau addysgu yw sain byw, rheoli a dadansoddi systemau sain ar raddfa fawr, dylunio stiwdio a recordio stiwdio.

Cymwysterau

 • MSc Sain a Fideo Proffesiynol
 • BA (Anrh) Technoleg Sain

Ymchwil

 • Technoleg Sain
 • Datblygiad Addysgol
 • Dylunio System Sain

Cyrsiau

 • BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngol
 • BSc (Anrh) Technoleg Cerdd a Sain
 • BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol

Cyhoeddiadau

 • Hughes, C., Pickles, N., Taylor, C., Heron, C., Horder, S. and Owen, A. (2021) An evaluation of the value of being part of the Academic Development Team Associates Network at Wrexham Glyndŵr University.

 • Taylor, C.,  Heron, C., Horder, S., Hughes, C., Owen, A. and Pickles, N. (2020) Leading Accelerated Educational Development. Educational Developments Vol 21 No.3.

 • Heron, C., Horder, S., Richardson, J. and Taylor, C. (2018) The distributed educational development team. Educational Developments Vol 19 No.2.

 • HERON, C., 2015. A practical approach to teaching loudspeaker cabinet tuning and testing. AES UK 26th Conference: Audio Education.

 • HERON, C., 2007. A hardware solution for access to CAA for students with reduced manual dexterity due to acute neurodisability - A case study. IN: Khandia, F. (ed.). 11th CAA International Computer Assisted Assessment Conference : Proceedings of the Conference on 10th and 11th July 2007 at Loughborough University. Loughborough : Loughborough University, pp. 279-288.