Dr Colin Stuhlfelder

Job Role
Darlithydd Amgylchedd Adeiledig
Ystafell
B51

Bywgraffiad

Mae cefndir Colin mewn astudiaethau pensaernïol ac mae ganddo radd meistr yn hanes celf a PhD yn perthnasu effaith cymdeithasol HIV ar gymunedau yn y DU.

Gweithiodd Colin ar draws gwahanol swyddogaethau’n gysylltiedig â thai ac adeiladu, gan gynnwys darparu tai cymdeithasol ac adeiladau cymunedol fel rhan o Bartneriaeth pensaernïaeth Halsall Lloyd yn Lerpwl, y prosiect ymchwil Hil a Thai ym Mhrifysgol Manceinion, a gweithio ar ystadau heriol yng Ngogledd Lerpwl fel rhan o’r darparwr tai cymdeithasol Cobalt Housing.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae’r tîm Amgylchedd Adeiledig y mae Colin yn rhan ohono wedi llunio strategaethau tai ar draws Gogledd Cymru ac i lawr i Gymoedd y De; ac mae wedi siarad ar faterion sy’n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â defnyddio adnoddau’n gynaliadwy mewn digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Colin yn archwilio atebion pensaernïol go iawn i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, yn ogystal ag adeiladu ar liniaru a gwrthsefyll arferion presennol ac arferion y dyfodol. Mae Colin hefyd yn aelod o Weithgor Gweithredu Cynaliadwy'r prifysgolion.

Ef yw’r Arweinydd Rhaglen ar gyfer cwrs Technoleg Dylunio Pensaernïol Achrededig CIAT yn y Brifysgol, a chyda’r corff achredu hwn, mae wedi hyrwyddo technoleg bensaernïol yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ar hyn o bryd mae Colin yn gweithio ar brosiectau Modelu Gwybodaeth Adeiladu, cyflyrau stoc tai, a datblygu deunydd newydd ar ddelweddu pensaernïol, a phensaernïaeth a gwrthdaro.

Y tu allan i’r Brifysgol, mae Colin wrth ei fodd yn cerdded yr amgylchedd trefol, yn creu postiadau am ddylunio pensaernïol y mae’n gobeithio y bydd ffrindiau a myfyrwyr yn eu mwynhau, ac yn byw gyda thair cath ddoli glwt, sy’n hoffi mynd i gysgu ble bynnag y mae ef yn y tŷ. 

Cymwysterau

BA (Anrh) Astudiaethau Pensaernïol

MA Hanes Celf & Damcaniaeth

Doethur athroniaeth

PGCE

Ymchwil

Cynaliadwyedd

Argyfwng yr Hinsawdd

Lliniaru a Gwytnwch drwy ddylunio

Lles

Bioffilia

Cyrsiau

HNC/BSc Dylunio Pensaernïol

HNC/BSc Rheoli Adeiladu

HNC Technoleg Adeiladu

BSc Peirianneg Sifil

Modiwlau:

Graffeg yn yr Amgylchedd Adeiledig
Astudiaethau Cyd-destunol
Adeiladu Cynaliadwy
Dylunio 1
Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol 2
Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol 3
Rheoli Prosiectau, Technolegau a BIM

Cyhoeddiadau

Quality Assurance Agency, invited contributor to the review of the latest Subject Benchmark Statement for Architectural Technology, 2021-current.


Delivering and Analysing Community Engagement in a Rural Setting, bespoke training designed for and delivered at Grŵp Cynefin on request, 24th of March 2019, Penygroes
‘Which Version™? Exploring the digital modelling of architecturally important sites and the implications on the understanding of the historical narrative the model reflects.’ Presented at the 7th International Congress on Architectural Technology, 15th of June 2018, Belfast

‘How will the digital revolution transform design and delivery in the Built Environment?’ Presented at the Fringe of Ecobuild 2016, 9th of March 2016, London

‘Perspectives from the Rural Fringe: Supporting the incremental uptake of BIM,’ Presentation at the Chartered Institute of Architectural Technologists Symposium Architectural Technology: Design Futures Reflecting and Projecting, 10th-11th of December 2015, London. Chair of a session at the same event.

Stuhlfelder, C.R. (April 2014) Private Sector Housing Stock Review, Gwynedd Council, Caernarfon.

Stuhlfelder, C.R. (January 2014) Draft Local Housing Strategy, Denbighshire County Council, Ruthin.

Richardson, Jane, David Cheesbrough & Colin Stuhlfelder (December 2013) Review of Corwen Community Facilities, Corwen Community Council, Corwen.

‘Leaseholder’s Expectations: The view from the “other side of the fence.”’ Presentation for the Housing Quality Network event, 25th of April 2013, London.

Stuhlfelder, C.R., (January 2013) The inequalities of Fuel Poverty, Housing Quality Network, York.

Stuhlfelder, C.R., (2013) Private Sector Housing Stock Review, Wrexham County Borough Council, Wrexham.