Mr Daniel Morris

Job Role
Darlithydd mewn Adfer Anafiadau Chwaraeon
Ystafell
I106

Bywgraffiad

Mae Daniel yn Raddedig mewn Adfer Anafiadau Chwaraeon (GSR) sydd wedi gweithio mewn pêl-droed proffesiynol i Fleetwood Town FC ac amrywiaeth o Glinigau Anafiadau Chwaraeon o fewn y Deyrnas Unedig.

Mae gan Daniel ddiddordeb arbennig hefyd mewn rhedeg anaf cysylltiedig ac mae wedi ysgrifennu ar gyfer Women’s Running Magazine yn y maes hwn.

Yn ei sbâr mae Daniel yn mwynhau hyfforddiant gwrthiant yn y gampfa, rhedeg, chwarae pêl-droed a snwcer.

Cymwysterau

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

MSc Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

Dysgu ac Addysgu PGCert mewn Addysg Uwch

Ymchwil

Asesiad Ansoddol Biomecange Rhedeg