Darren Jacks

Job Role
Darlithydd - BSc. (Anrhydedd) Plismona Proffesiynol
Ystafell
B11

Astudiodd Darren yng Ngholeg Addysg Uwch Caer cyn ymuno â Heddlu Gogledd Cymru fel cwnstabl yn 1988. Gweithiodd gyda Heddlu Gogledd Cymru am 30 mlynedd mewn gwahanol swyddi fel cwnstabl a sarjant. Roedd hyn yn cynnwys ymateb, plismona cymunedol, goruchwylydd ystafell reoli, swyddog staff, swyddog dalfa a hyfforddiant. Yn ystod yr amser hwn, enillodd M.A. mewn Astudiaethau Heddlu ym Mhrifysgol Caerwysg.

Mae gan Darren brofiad gweithredol sylweddol fel swyddog mewn lifrai, gyda'r rhan helaeth o'i waith yn ymwneud â phlismona cymunedol.