Darren Jacks

Job Role
Darlithydd - BSc. (Anrhydedd) Plismona Proffesiynol
Ystafell
B11

Bywgraffiad

Astudiodd Darren yng Ngholeg Addysg Uwch Caer cyn ymuno â Heddlu Gogledd Cymru fel cwnstabl yn 1988. Gweithiodd gyda Heddlu Gogledd Cymru am 30 mlynedd mewn gwahanol swyddi fel cwnstabl a sarjant. Roedd hyn yn cynnwys ymateb, plismona cymunedol, goruchwylydd ystafell reoli, swyddog staff, swyddog dalfa a hyfforddiant. Yn ystod yr amser hwn, enillodd M.A. mewn Astudiaethau Heddlu ym Mhrifysgol Caerwysg.

Mae gan Darren brofiad gweithredol sylweddol fel swyddog mewn lifrai, gyda'r rhan helaeth o'i waith yn ymwneud â phlismona cymunedol.

Cymwysterau

B.A. - Astudiaethau Cyfun - Coleg Addysg Uwch Caer

M.A Astudiaethau Heddlu - Prifysgol Caerwysg

Cyrsiau

Bydd Darren yn addysgu amryw o fodiwlau BSc. (Anrhydedd) Plismona Proffesiynol

Mae Darren yn Arolygydd Gwirfoddol gyda Heddlu Gogledd Cymru, sy'n golygu bod ei sgiliau'n aros yn bwrpasol ar gyfer heddiw ac yn helpu'r myfyrwyr sydd yn dod yn gwnstabliaid gwirfoddol i ddatblygu eu sgiliau yn yr amgylchedd plismona.