Dave Cheesbrough

Job Role
Prif Darlithydd Astudiaethai Tai, Amgylchedd Adeiledig
Ystafell
B51

Bywgraffiad

Ac yntau â gradd gyntaf mewn Rheoli Ystadau a chymwysterau pellach mewn Adnewyddu Trefol, mae Dave mewn sefyllfa dda i arwain modiwlau ar waith tirfesur, prisio ac adeiladu cynaliadwy. Cyn ymuno â’r Brifysgol bu’n gweithio i nifer o gwmnïau yn tirfesur, yn datblygu eiddo ac yn ddiweddarach yn hyfforddi staff. Mae Dave wedi’i gyflogi yma ers 2014, ac mae wedi parhau i ymwneud â’r farchnad eiddo a’r sector datblygu. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys cerdded, saethu colomennod clai ac ymweld â lleoedd newydd gartref a thramor.

Cymwysterau

  • BSc Rheolaeth Ystad
  • PGD Adnewydyddiad Trefol

 

Ymchwil

  • Datblygu Cynaliadwy
  • Deunyddiau modern
  • Adnewyddu
  • Dulliau cymharol o adeiladu

Cyrsiau

  • Rheoli Adeiladu
  • Technoleg Dylunio Pensaernïol

Cyhoeddiadau

Richardson, Jane, David Cheesbrough & Colin Stuhlfelder (December 2013) Review of Corwen Community Facilities, Corwen Community Council, Corwen.

Stuhlfelder, CR, Richardson, J, Cheesbrough,D, (June 2011) Update of Housing Need, Demand and Affordability in Denbighshire, Denbighshire County Council

2012 Report for Welsh Energy Sector Training and the Low Carbon Research Institute on Training needs in HE and FE

ERDF funded project into use of Timber in Construction

KEF and CIT funded project to explore Sustainability in the Built Environment