Mr David Crighton

Job Role
Uwch Ddarlithydd - Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)

Bywgraffiad

Bu David yn gweithio mewn llawer o leoliadau addysg ffurfiol ac anffurfiol cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr.

Ymhlith ei brofiad blaenorol mae gweithio fel tiwtor ar y cynllun Playing for Success a ariennir gan y Llywodraeth yn Leeds United a Stadiwm Headingley.

Ar ôl hyn, bu’n gweithio i’r BBC fel Rheolwr Prosiect Addysg ar y prosiectau arobryn All Together Now a First Click. Roedd yn cyfuno hyfforddiant y cyfryngau cymunedol gyda chynhyrchu cynnwys darlledu.

Ers hynny, mae wedi addysgu sawl cwrs addysg a chynhyrchu’r cyfryngau, yn y sector AB/AU, o Lefel 2 i Lefel 7.

Cymwysterau

MA Addysg

Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg

BA Anrh. Y Cyfryngau a Rheoli

Cymrawd AAU

Ymchwil

Mae gan David ddiddordeb mewn marchnata addysg uwch a goblygiadau hynny ar werthoedd ac arferion gwaith staff academaidd. Ar hyn o bryd, mae’n cwblhau ei Ddoethuriaeth o fewn ei faes diddordeb.

Cyrsiau

Tystysgrif Ôl-raddedig/Diploma mewn Addysg

Cyhoeddiadau

Shepherd, W, Fishwick, L, Crighton, D, Starkie, S. (2019). Augmented Reality: A Pleasure or Pain?. Prism. 2 (2), t62-77.