David Nulty

Job Role
Uwch Ddarlithydd Gwaith Cymdeithasol
Ystafell
B31

Bywgraffiad

Cymhwysodd David fel gweithiwr cymdeithasol drwy MSW/CQSW ym Mhrifysgol Efrog ym 1986. Mae’r rhan fwyaf o’i brofiad ôl-cymhwyso wedi bod yn natblygiad gweithlu gwaith cymdeithasol a gwaith gofal ardraws Gogledd Dwyrain Cymru a Gogledd Gorllewin Lloegr yn gweithio o fewn llywodraeth leol, sefydliadau addysg bellach neu fel mentor llawrydd.

Yn y rôl olaf datblygodd David arbenigedd mewn cefnogi dysgwyr ar lefelau isradd, meistr ac ôl-cymhwyso oedd mewn perygl methu neu peidio â chwblhau eu gwobrau.

Cyn ymuno â Prifysgol Glyndŵr Wrecsam fel Uwch Ddarlithydd yn 2012 dysgodd David ar gwrs BA a MA Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Caer. Ei rôl o fewn y tîm dysgu yw cefnogi Dysgu Ymarfer.

Cymwysterau

BA (Anrh) Economeg a Gwleidyddiaeth

Meistr Gwaith Cymdeithasol/Tystysgrif Cymhwyster mewn Gwaith Cymdeithasol

Ymchwil

Deall y Methiant i Fethu ym mhroses Asesu Ymarfer

Cyrsiau

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Modiwlau Ymarfer Gwaith Cymdeithasol ym mlynyddoedd un, dau a thri.

Gwaith Cymdeithasol Cyfoes a’r Gyfraith Mewn Cyd-destun Gwaith Cymdeithasol.

Cyhoeddiadau

"Researching Practice" cyd-awdur gyda Terry Murphy yn 'Post Qualifying Handbook for Social Workers' gol. Wade Tovey JKP 2007

"Law and Social Work" yn 'Key Concepts in Social Work Practice' gol. Aidan Worsley, Tim Mann, Angela Olsen, Elizabeth Mason-Whitehead Sage 2012