David Sprake

Job Role
Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen, Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy
Ystafell
C101

Bywgraffiad

Mae David yn uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg ac yn arweinydd rhaglen ar gyfer Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy.

Cyn symud i faes addysg uwch, treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio ym maes Peirianneg (contractio ac ymgynghori) prosiectau fel gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr crai), tirfesur topograffig, peirianneg strwythurol.

Enillodd David y gwobrau canlynol gan Undeb y Myfyrwyr (pleidlais myfyrwyr):

 • Enillydd: Darlithydd Gorau 2019
 • Enillydd: Hyrwyddwr Cynaliadwyedd 2020
 • Rhestr Fer Hyrwyddwr Cynaliadwyedd 2021

Mae David hefyd yn gweithio yn y rolau canlynol gyda’r Brifysgol:

 • Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol (aelod etholedig o blith y staff academaidd)
 • Cyfarwyddwr Arloesiadau Glyndŵr Cyf (busnes sydd gan y Brifysgol)
 • Hyrwyddwr Gwyrdd y Brifysgol
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 2021

Mae David yn cydweithio gyda diwydiant a sefydliadau academaidd eraill:

Asesu eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy potensial.

Partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth gyda Envirohire (busnes lleol) i ddatblygu offer profi newydd arloesol ar gyfer pwmp gwres o’r ddaear.

Arholwr allanol ar gyfer rhaglenni ynni adnewyddadwy Ym Mhrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd (Yr Alban) (2016-2020).

Aelod o’r Panel Dilysu Allanol FdSc Ynni a’r Amgylchedd, 2019, sefydliad partner Prifysgol Suffolk.

Darlithydd gwadd rhaglen Erasmus: (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) gan ddysgu yn ICAM, Lille, Ffrainc. 2017, 2019, 2020.

Darlithoedd gwadd rheolaidd: IMechE, bord gron, amrywiol “Newid Hinsawdd ac Ynni Adnewyddadwy - Y datrysiadau a’u problemau” (2020).

Prif Siaradwr: Cynhadledd Systemau Ynni Trydanol. Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Lutsk, Yr Wcráin. Rhagfyr 2020.

Aelod panel arbenigol: Uwchgynhadledd Ranbarthol COP Yr Hinsawdd, Mehefin 2021.

Ar hyn o bryd mae David yn cwblhau ei PhD mewn sut gellir adeiladu neu ôl-ffitio ystadau tai mawr i fod yn garbon niwtral drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy, storio ynni a gridiau clyfar.

Mae David yn hoff o deithio ac yn mwynhau cerdded a beicio mynydd yn ei amser hamdden. Sefydlodd ei wefan ei hun, www.solicitor.info <http://www.solicitor.info>, er mwyn helpu pobl i ddod o hyd i gyfreithiwr dibynadwy.

 

Cymwysterau

BEng (anrh) Peirianneg Sifil (Prifysgol Lerpwl)

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Peiriannydd Ynni Siartredig (CEng)

Aelod o’r sefydliad ynni (MEI)

Cymrawd gyda’r Academi Addysg Uwch

PhD: cyfredol (disgwylir cwblhau yn 2021). Sut mae modd adeiladu neu ôl-ffitio ystadau tai i fod yn garbon niwtral drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy, storio ynni a gridiau clyfar.

 

Ymchwil

Mae gan David ddiddordeb yn y meysydd ymchwil canlynol:


 • Cymysgedd Ynni’r Dyfodol
 • Modelu ynni gridiau clyfar (ar ac oddi ar y grid)
 • Technegau lleihau ynni
 • Pweru ystadau tai yn y dyfodol drwy fod yn niwtral eu carbon
 • Datblygiadau arloesol newydd ym maes ynni adnewyddadwy
 • Newid Hinsawdd
 • Cerbydau hydrogen o’u cymharu â rhai trydan
 • Datblygiadau arloesol newydd mewn storio ynni
 • Peiriannau Sterling

 

Cyrsiau

Mae David wedi dysgu’r modiwlau canlynol:

 • ENG454 Ymchwilio ac Ymarfer yn y Gweithle
 • ENG455 Rheolaeth Gweithrediadau
 • ENG477 Dylunio Cynaliadwy
 • ENG483 Systemau Egni a Chynaliadwyedd
 • ENG501 Rheolaeth Busnes
 • ENG50D Technolegau Carbon Isel
 • ENG53F Peirianneg Adnewyddadwy
 • ENG544 Prosiect yn y Gweithle
 • ENG60H Technoleg Adnewyddadwy Uwch
 • ENG641 Effaith o Dechnoleg Arloesol
 • ENG646 Dylunio a Dadansoddi Tyrbin Gwynt
 • ENG654 Goruchwylio Prosiectau
 • ENG661 Cyflwyniad i Beirianneg Niwclear ac Economeg
 • BUS605 Rheoli Ymgysylltiad ac Ymrwymiad y Gweithlu
 • ENG706 Dylunio ac Arloesi Cynaliadwy
 • ENG736 Dadansoddi Systemau Adnewyddadwy a Chynaliadwy
 • M66 MSc Goruchwylio Prosiectau
 • AUR514 Gwasanaethau Adeiladu
 • AUR576 Technoleg Adeiladu 2
 • AUR601 Goruchwylio Traethodau Estynedig
 • AUR623 Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu
 • AURH 446 Gwasanaethau Adeilad
 • AURH 448 Technoleg Adeiladu A
 • AURH 540 Prosiect Grŵp
 • AURH444 Trefn Arolwg Safle
 • AURH 446 Gwasanaethau Adeilad
 • HNC Uned 10 Arolygon mewn Adeiladwaith a Pheirianneg Sifil
 • HNC Uned 9 Arolygon Adeilad 

Cyhoeddiadau

Sprake, D, Vagapov Y. (2021), "Stakeholder Relationships Towards Influencing New Zero Carbon House Building in the UK," 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), 2021, pp. 2891-2897, doi:10.1109/ElConRus51938.2021.9396488.

https://ieeexplore.ieee.org/document/9396488

Sprake, D., Vagapov. Y., Lupin. S. and Anuchin, A. (2017) ‘Housing estate energy storage feasibility for a 2050 scenario’, Proc. 7th IEEE Int. Conf. on Internet Technologies and Applications ITA-17, Wrexham, UK, 12-15 Sept. 2017, pp. 137-142, http://dx.doi.org/10.1109/ITECHA.2017.8101925

Hecht, C., Sprake, D., Vagapov, Y. et al. Domestic demand-side management: analysis of microgrid with renewable energy sources using historical load dataElectr Eng (2021). https://doi.org/10.1007/s00202-020-01197-y

Oudin, A., Sprake, D., Vagapov, Y. and Simonova, O. (2017) ‘A geographical information system approach for analysis of surface areas in the context of renewable energy resources’, Proc. 2017 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conf., Moscow, Russia, 1-3 Feb. 2017, pp. 513-517, http://dx.doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910604

Jones, O., Sprake, D., Vagapov, Y. and Borzistaya, E. (2017) ‘Modelling and development of energy management system in a domestic building: Case study’, Proc.. 2017 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conf., Moscow, Russia, 1-3 Feb. 2017, pp. 429-434, http://dx.doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910583

M. Knupfer, D. Sprake, Y. Vagapov and A. Anuchin, "Cross impact analysis of Vehicle-to-Grid technologies in the context of 2030," 2016 IX International Conference on Power Drives Systems (ICPDS), Perm, 2016, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICPDS.2016.7756682. http://dx.doi.org/10.1109/ICPDS.2016.7756682

Pommerening, P., Sprake, D., Vagapov, Y. and Petrov, N. (2016) ‘Future grid 2050 in context of UK Gone Green scenario’, Proc. 2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conf., Saint Petersburg, Russia, 2-3 Feb. 2016, pp. 780-784, http://dx.doi.org/10.1109/EIConRusNW.2016.7448298

Brandeis, L., Sprake, D., Vagapov, Y. and Hein Tun (2016) ‘Analysis of electrical energy storage technologies for future electric grid’, Proc. 2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conf., Saint Petersburg, Russia, 2-3 Feb. 2016, pp. 513-518, http://dx.doi.org/10.1109/EIConRusNW.2016.7448235