Dawn Jones

Job Role
Uwch Ddarlithydd Gofal Cymdeithasol
Ystafell
B43

Bywgraffiad

Graddiodd Dawn ym 1990 gyda BA (Anrh) yn Cymdeithaseg o Brifysgol Bangor, Prifysgol Cymru. Aeth ymlaen i gwblhau PhD mewn Cymdeithaseg o Brifysgol Lancaster.

Gweithiodd Dawn fel Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Hope Lerpwl o 1995 i 2001, yn darparu’r rhaglen ar lefel isradd ac ôl-radd.

Mae Dawn wedi bod yn aelod y tîm Gwyddorau Cymdeithasol ers 2007 ac mae’n dysgu ar y ddau raglen Cymdeithaseg a Gwaith Cymdeithasol. Mae wedi bod yn Arweinydd Rhaglen ar y radd BA (Anrh) Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus ac yn parhau i gefnogi’r rhaglen hynny yn ei ddarpariaeth yng Ngholeg Llandrillo.

Mae Dawn yn gymdeithasegydd ymchwil gweithgar ac mae hi wedi cyhoeddi ar draws y maes damcaniaeth gymdeithasegyddol, polisi cymdeithasol, a cymdeithaseg risg. Mae hi hefyd yn gynghorydd ymchwil i Uned Data Llywodraeth Leol Cynulliad Cymru lle mae hi’n cynghori ar faterion ymchwil a pholisi.

Mae Dawn yn gyd-Arweinydd Rhaglen y gradd Ba (Anrh) Cymdeithaseg.

Cymwysterau

Ba (Anrh), PhD

Ymchwil

Mae gan Dawn ddiddordeb penodol yn namcaniaeth Marcsaidd Cymdeithasegol a'r berthynas rhwng traethu, Eidalega dosbarth cymdeithasol. Archwilio natur risg ym mywyd cyfoes hwyr yw ymchwil cyfredol Dawn. 

Cyrsiau

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Cyhoeddiadau

Madoc-Jones, I., Jones, D., Parry, O. (2014) ‘The ‘chip shop Welsh’: Aspects of Welsh Speaking identity in Contemporary Wales’ Studies in Ethnicity & Nationalism’, Feb 2014.

‘A Critical Commentary on the launch of the government’s on-line pregnancy guide post Maternity Matters – Maternity and Newborn Care, 23/09/08, trafodaethau cyhoeddedig o Seminar Fforwm Iechyd Westminster.

‘Talking and Taking Risks: An Exploration into Women’s perceptions of antenatal testing in pregnancy’, yn I. Wilkinson and A. Peterson (eds.) Health, Risk and Vulnerability, cyhoeddwyd Hydref 2007. Routledge.

‘Fearing the Worst, Hoping for the Best: An Exploration into the Reception of Risk Discourses in Pregnancy’, yn J. Scott and J. Raisborough (gol.) Risk and the Everyday, cyhoeddwyd Hydref 2007. Ashgate Press.

‘Contemporary Theorising – postmodernism’, yn I. marsh (gol.) Theory and Practice in Sociology. (2002).

‘Enduring Echoes: Marxism, Feminism and the Role of the Intellectual’, yn D. Marsh (ed.) Marxism and Intellectuals. Palgrave Macmillan.

Making Sense of Society, I. Marsh & M. Keating (eds.) Awdur yn cyfrannu 2006: Prentice Hall.

‘(Dis)United Nations?: A Critical Exploration of the Un Millenium Goals and the Politics of Shared Humanity’, Ppaur cyhoeddwyd yn the Lock Haven University Visiting Lectures, 2003, 7th Annual visiting lecturer series.

‘Manufacturing the (New?) Britishness: An Exploration into the Politics of Belonging’, yn Kennedy, P. & N. Hai (1999) Globalization and Identities’, MMU Press, 1999.