Dr Deborah Ebenezer

Job Role
Darlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol a Busnes

Bywgraffiad

Cefndir Addysgol:
PhD – Prifysgol Gorllewin Yr Alban
MSc (Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol) - Prifysgol Glasgow Caledonian
BE – Peirianneg Fecanyddol

Gweithiais fel Darlithydd Cyswllt ym Mhrifysgol Gorllewin Yr Alban cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Cyn hyn, gweithiais am yn agos i ddegawd fel gweithiwr proffesiynol Adnoddau Dynol ac mae gennyf wybodaeth a phrofiad eang o wahanol rolau, polisïau a phrosesau Adnoddau Dynol.

Diddordebau Academaidd: Ymhlith fy niddordebau presennol mae Rheoli Adnoddau Dynol, rheoli talent a deallusrwydd artiffisial.

Diddordebau personol: Byd natur a’r amgylchedd, ceir cyflym ac awyrennau, iechyd a ffitrwydd.

Hobïau: Garddio, cerddoriaeth, chwaraeon antur, teithio, gwnïo, coginio a gwaith cymunedol.

Cymwysterau

PhD – Prifysgol Gorllewin Yr Alban
MSc – Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol – Prifysgol Glasgow Caledonian
BE – Peirianneg Fecanyddol – Prifysgol Manonmanium Sundaranar
Ymarferydd 16PF

Ymchwil

Rheoli Adnoddau Dynol
Rheoli Talent
Deallusrwydd Artiffisial

Cyrsiau

Rheoli Adnoddau Dynol
Busnes

Cyhoeddiadau

Papur Gwaith:
Fframwaith cysyniadol ar gyfer gwerthuso effeithiolrwydd rheoli talent mewn sefydliadau
Gwerthusiad o Reoli Talent mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn Yr Alban