Dr Deepanwita Datta

Job Role
Darlithydd mewn Cyfrifiadureg (Gwyddor Data a Dadansoddeg Data Mawr)

Bywgraffiad

Mae Dr Deepanwita Datta ar hyn o bryd yn Ddarlithydd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae ganddi PhD mewn Cyfrifiadureg a Pheirianneg, o Sefydliad Technoleg India (BHU). Mae ei meysydd arbenigedd yn cynnwys Dadansoddeg Data, Gwyddor Data, Adalw Delweddau a Dysgu Peirianyddol gan ganolbwyntio’n arbennig ar Adalw Gwybodaeth a Dadansoddi Testun. Mae ganddi dros saith mlynedd o brofiad yn y byd academaidd a’i set sgiliau yn cynnwys peirianneg data a rheoli data ar lefel broffesiynol. Cyn hyn gweithiai fel Cymrawd Ymchwil (Cloddio Data a Deallusrwydd Artiffisial) ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Yno bu’n rhan o brosiect Innovate UK gan fod â’r nod o ddatblygu modelau dysgu peirianyddol ar gyfer rhagfynegi costau a chyllideb ar gyfer partneriaid fel Network Rail, Highways England, Transport for London (TfL) ymhlith eraill. Roedd hi’n rhan o gynnig EPSRC arall (a oedd dan ystyriaeth) ond newidiodd ei swydd cyn cyhoeddi’r canlyniadau. Mae wedi cael Cymrodoriaeth ERCIM-Alain Bensoussan ar gyfer ymchwil ôl-ddoethurol yn NTNU, Norwy. Mae hi hefyd wedi bod yn wyddonydd gwadd yn y VTT, y Ffindir.

Cymwysterau

 

  • PhD mewn Cyfrifiadureg a Pheirianneg
  • Meistr Technoleg mewn Technoleg Gwybodaeth
  • Baglor Technoleg mewn Electroneg a Pheirianneg Cyfathrebu

Ymchwil

  • Dadansoddi Data, Adalw Gwybodaeth,
  • Cloddio Testun

Cyrsiau

Gwyddor Data, Dadansoddeg Data Mawr, Heriau Data Mawr a Chyfleoedd ar gyfer Dadansoddeg Busnes

Cyhoeddiadau

 

 

Datta, Deepanwita, Shubham Varma, Ravindranath Chowdary C., Sanjay K. Singh, ``Multimodal Retrieval using Mutual Information based Textual Query Reformulation'', Expert Systems with Applications, Volume 68, February 2017, Pages 81-92, ISSN 0957-4174.

 

Datta, Deepanwita, Sanjay K. Singh, and C. Ravindranath Chowdary. ``Bridging the gap: effect of text query reformulation in multimodal retrieval.'' Multimedia Tools and Applications 76.21 (2017): 22871-22888

Datta, H. Mittal and S. K. Singh, ``Seeing the bigger picture: A novel statistical approach for enhancing image annotation by employing community detection,'' 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Banff, AB, 2017, pp. 1173-1178

 

 Datta, M. Chakraborty, and A. Biswas. ``Your Click Matters: Enhancing Click-Based Image Retrieval Performance through Collaborative Filtering.'' In Proceedings of the 4th Edition of the Swiss Text Analytics Conference, SwissText 2019, Winterthur, Switzerland, June 18-19, 2019, Vol. 2458. CEUR Workshop Proceedings. CEUR-WS.org, 2019

Datta, P. S. Nakhate, S. K. Singh and C. R. Chowdary, ``Why Stop There?: A Novel Hill Climbing Based Approach Towards Multimodal Classification,'' 2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA), Hammamet, Tunisia, 2017, pp. 835-839

  Find me at:

https://scholar.google.co.uk/citations?user=UMG-o9UAAAAJ&hl=en