Denise Oram

Job Role
Uwch Ddarlithydd, Cyfrifiadura
Ystafell
B118a

Bywgraffiad

Rwyf wedi bod yn ymchwilydd ac yn addysgwr ers dros ugain mlynedd, ac ar hyn o bryd rwy’n Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen ar gyfer Cyfrifiadureg yn y Gyfadran Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

 Rwy’n aelod o bwyllgor Moeseg Proffesiynol ACM ac IFIP (gweithgor rhyngwladol). Rwyf hefyd yn aelod o bwyllgor Grŵp Arbenigol Moeseg TGCh a TG Gwyrdd BCS; hefyd yn gadeirydd pwyllgor trefnu cynadleddau ITA Rhyngwladol chwe misol ar Dechnolegau’r Rhyngrwyd a’u Defnydd, yn ogystal â bod yn gyd-olygydd trafodion y gynhadledd rhwng 2005-2017.

 Mae fy ymchwil, prosiectau, addysgu a chyhoeddiadau wedi mynd â mi i weithio gyda sefydliadau eraill yn America, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, Moscow, Sbaen, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg a chysylltiadau Rhyngwladol eraill sy’n rhoi gwybodaeth hanfodol am Ymchwil, Dysgu, Addysgu ac Asesu mewn diwylliannau a sefydliadau eraill.

Cymwysterau

 • PhD                                                      2019
 • Pennaeth Adran y Ganolfan LTA               2011-2012
 • MA Addysg                                            2011
 • Cymrodoriaeth Addysgu                         2007/8
 • Cymrodoriaeth Addysgu                         2006/7
 • TAR AU                                                 1999
 • FHEA                                                    1999
 • MSc Peirianneg Systemau Gwybodaeth    1997
 • PGD Peirianneg Systemau Gwybodaeth    1996
 • PGC Cyfrifiadura                                     1995

Ymchwil

 • peirianneg meddalwedd
 • seiberddiogelwch
 • dimensiynau proffesiynol a moesegol technolegau digidol sy’n datblygu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
 • eu heffaith ar Gymdeithas a’r Amgylchedd yn ogystal â lles seicolegol pobl.

Cyrsiau

 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadura
 • BSc (Anrh) Diogelwch a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
 • BSc (Anrh) Seiberddiogelwch
 • MSc Seiberddiogelwch
 • MComp Cyfrifiadureg
 • MSc Cyfrifiadureg
 • MSc Cyfrifiadura

Cyhoeddiadau

Oram, D. “The politics of ethics and sustainability”, BCS IT Now September 2019.

 

ACM Code of Ethics and Professional Conduct Publication, 2018 ISBN: 978-1-4503-6626-7 2018

 

Bardell, A., Oram, D., et al “Living in a Sustainable Smart City”, BCS IT Now Spring 2018

 

Oram, D. “The real price we pay”, BCS Digital Leaders, October 2017.

 

Picking, R., Cunningham, S., Houlden, N., Oram, D., Grout, V., & Mayers, J.  "Proceedings of the IEEE sponsored Seventh International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 17)", Glyndwr University, September 2017.

 

Oram, D., Picking, R. “Negotiating the Ethical Decision-making Process when designing and developing new digital technologies”. Proceedings of software Quality Management XXIV (SQM) 2016: systems Quality; Trends and practices. March 21 & 22, 2016.