Deniz Baker

Job Role
Uwch Ddarlithydd, Dyniaethau
Ystafell
K14

Bywgraffiad

Arweinydd Rhaglen Saesneg. Cefndir mewn astudiaeth isradd Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen ac ymchwil rhyngddisgyblaethol ( astudiaethau rhyw y person, damcaniaeth llenyddol, moderniaeth llenyddol) ym Mhrifysgol Efrog ac Ecole de Philosophie, Paris VII.

Cymwysterau

BA (Anrh) Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhydychen)

DPhil (Efrog)

Ymchwil

Diddordebau dysgu yn llenyddiaeth deunawfed ac ugeinfed ganrif/damcaniaeth llenyddol ac astudiaethau diwylliannol yn enwedig rhyw y person a diwylliant ôl-trefedigaethol a gweledol. Aelod y Rhwydwaith Ymchwil Astudiaethau Brodorol a Diwylliant ar y Grŵp Ymchwil Ffin Canada/UD gyda diddordeb arbennig mewn goruchwylio ymchwil ôl-radd yn y meysydd yma.

Cyrsiau

BA Saesneg a pob llwybr yn cyfuno â Saesneg

Modiwlau:

Ysgrifennu Bywyd

Llwyfan a Sgrin

Cyflwyniad i Naratif

Sgiliau Academaidd Cymwysol

Damcaniaeth Beirniadaeth

Y Stori Fer

Dulliau Ymchwil yn y Dyniaethau

Moderniaeth a Diwylliant

Ysgrifennu ôl-trefedigaethol

Y draethawd hir

Cyhoeddiadau

Wrexham, Un Deg Un ‘The Tales We Tell’ Chwefror 2015, ‘Jones Wants the Bones: In Parenthesis, David Jones and Recuperative Memory’.

Aberystwyth ‘Strata’ Symposium Chwefror 2016 ‘Deep Time, The Anthropocene and d g nanouk okpik’s Corpse Whale’.

Fourth International Conference Indigenous Environments: Contested, Negotiated, Sustained, 6-8 Gorffennaf 2016, UEA.  ‘Contemporary Pacific Northwest Art and Native American Interrogations of Colonial History: The Formline in the Glass Art of Preston Singletary (Tlingit)’.