Mr Ed Hewitt-Symonds

Job Role
Arweinydd Rhaglen/Uwch-ddarlithydd Cwnsela

Bywgraffiad

Wedi ei fagu a’i addysgu yn Ysgol King’s Caer, aeth Ed ymlaen i weithio yn y sector masnachol am 25 mlynedd, yng Ngogledd Cymru ac i lefel Rhanbarthol Uwch yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr a Chymru.

Yn dilyn hynny, sefydlodd a rhedeg dau fusnes masnachol, ac yn fwy diweddar, busnes cwnsela yn gysylltiedig â’i ymarfer preifat ei hun.

Gan benderfynu ar newid gyrfa, enillodd gymhwyster fel Cwnselydd sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ym Mhrifysgol Glyndŵr, a chan barhau i weithio ym maes ymarfer, derbyniodd wahoddiad i addysgu ar raglen Cwnsela Glyndŵr, yn y lle cyntaf ar y cwrs byr, Cyflwyniad i Gwnsela, hyd at ei rôl nawr fel Arweinydd Rhaglen.

Mae Ed yn byw’n lleol yn Wrecsam, ac mae ganddo ddiddordeb angerddol mewn Celf, Theatr a Cherddoriaeth Fyw, yn ogystal â diddordebau mwy gweithredol mewn bwyd a gwin, a datblygu diddordeb proffesiynol mewn ecotherapi i fod yn rhywbeth ymarferol drwy arddio, a cherdded.

Mae’n parhau i archwilio ei ddiddordebau Academaidd ei hun drwy radd Meistr ym Mhrifysgol Bath Spa, yn arbennig o amgylch materion amlddiwylliannol mewn cwnsela, a’r rheiny sy’n gysylltiedig â’r heriau o amgylch sicrhau mwy o amrywiaeth a chynhwysiant yn y proffesiwn cwnsela, ond hefyd ymysg cleientiaid sy’n chwilio am wasanaeth cwnsela. 

Cymwysterau

AHO Prifysgol Glyndŵr

Diploma Addysg Uwch mewn Seicotherapi a Chwnsela Arbrofol sy’n Canolbwyntio ar y Person

BA (Anrh) Prifysgol Birmingham

Ymchwil

  • Cymwyseddau cwnsela amlddiwylliannol
  • Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Cwnsela
  • Ecotherapi

 

Cyrsiau

Cwrs Cwnsela Ar-lein a Chwnsela Teleffon Lefel 6  

Diploma AU mewn Cwnsela Lefel 4 a 5