Eleri Mills

Job Role
Darlithydd, Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio)
Ystafell
B37

Bywgraffiad

Mae Eleri Mills yn Ymwelydd Iechyd a nyrs addysgwr profiadol ac wedi gweithio mewn addysg nyrsio cyn ac ôl gofrestru.

Mae hi'n aelod pwyllgor Cymdeithas Nyrsys Rhagnodi (The Association of Nurse Prescribers UK ) ac wedi bod yn aelod panel arbenigol ac arholwr allanol mewn nifer o Ddilysiadau NMP Sefydliadau Addysgiadol Cymeradwy yn Lloegr.

Mae hi'n ategu'r rhaglen mewn ffordd bwysig drwy feincnodi’r rhaglen gydag ymarfer gorau drwy'r DU.

Mae hi hefyd yn aelod yn cynrychioli'r Brifysgol ar Fwrdd Ymddiriedolaeth GIC BCUHB ar gyfer gweithrediad NMP.

Yn ogystal mae hi'n Ddarlithydd Arbenigol yn y rhaglen SCPHN ac yn aelod o'r UKSC ar gyfer Addysg Ymwelydd Iechyd

Cyrsiau

BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelwyr Iechyd)

BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ysgol)