Mrs Emma Constantine

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Addysg (QTS)

Bywgraffiad

Mae Emma yn athrawes gynradd hyfforddedig sydd wedi dysgu mewn ysgolion prif ffrwd yn Lloegr ar gam Un a Dau, ac mae hi hefyd wedi dysgu mewn ysgolion arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anableddau dwys a lluosog. Astudiodd ar gyfer gradd israddedig mewn Ieithyddiaeth ac Anhwylderau Cyfathrebu ym Mhrifysgol Manceinion, gyda chwrs TAR Cynradd wedi hynny ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth.

Yn fwy diweddar, cwblhaodd Emma MA mewn Addysg (AAA) ac mae hefyd wedi ennill cymwysterau proffesiynol fel athro ac asesydd dyslecsia.

Mae Emma yn byw yn yr Amwythig gyda’i gwr a’i dau fab yn eu harddegau, ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau rhedeg a cherdded yng nghefn gwlad, yn ogystal â theithio tramor.

Cymwysterau

MA Addysg (AAA)  (Teilyngdod).

TAR Cynradd.

BA (Anrh) Astudiaethau Cyfun: Cyfathrebu Dynol ac Anhwylderau Cyfathrebu gydag Ieithyddiaeth.

(Dosbarth 2.1).

TAG Lefel ‘O’ mewn Saesneg Iaith, Saesneg Llên, Mathemateg, Ffrangeg, Sbaeneg, Lladin, Hanes, Daearyddiaeth, Bioleg a Chelf. (Class 2.1).

 

Ymchwil

  • Datblygiad iaith mewn plant
  • Anghenion addysgol arbennig
  • Dyslecsia
  • Ieithoedd Tramor Modern sector Cynradd
  • Llythrennedd
  • Drama

 

Cyrsiau

BA Anrh Anghenion Dysgu Ychwanegol, Anghenion Dysgu Arbennig ac Anabledd (ADY/AAAA).

BA Anrh Addysg.

BA Anrh Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwys.

Tystysgrif ôl-raddedig TAR mewn Addysg.