Emyr Owen

Job Role
Arweinydd Rhaglen, BA Gwaith Cymdeithasol
Ystafell
Campws Plas Coch

Bywgraffiad

Ymunais â'r tîm Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Mai 2013. Cyn hynny bûm yn gweithio fel Cynghorydd Llys Teuluol gydag achosion cyfreithiol Cyhoeddus a Phreifat yn y Llysoedd Teuluol. Mae gen i wy na 15 blwyddyn o brofiad yn gweithio o fewn y sectorau Preifat, Cyhoeddus a Gwirfoddol. Graddiais o Brifysgol Caergrawnt gyda BA (Cantab), MA, Prifysgol Caerhirfryn Ganolog gyda BSc (Anrh) a NEWI gyda Dip Gwaith Cymdeithasol.

Mae fy mhrif waith cymdeithasol wedi bod o fewn iechyd meddwl, diogelu, a diogelu plant. Rwyf wedi sefydlu sawl prosiect cymunedol ac mae gen i brofiad estynedig o weithio rhyngasiantaeth. Rwy'n siaradwr Cymraeg iaith-gyntaf wedi fy ngeni a'm magu yng ngogledd Cymru.

Cymwysterau

BA(cantab), MA , Prifysgol Caergrawnt

BSc (Anrh), Prifysgol Caerhirfryn Canolog

Dip Gwaith Cymdeithasol NEWI 

Ymchwil

Rwyf ar hyn o bryd yn ymgymryd â fy PhD yn edrych ar fframiau cysyniadol o fewn asesiadau Diogelu Plant.

Mae gen i hefyd ddiddordeb ymchwil ac ymarfer yn seiliau athronyddol Gwaith Cymdeithasol, arfau dadansoddi ac yn natblygiad ymarfer integredig.

Cyrsiau

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol