Miss Fern Mitchell

Job Role
Gweinyddwr Seicoleg
Ystafell
M301

Bywgraffiad

Ymunodd Fern â’r Tîm Seicoleg yn 2017 ag ôl gweithio mewn rolau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a’r Gwasanaeth Cymorth Cynhwysiant mewn Addysg Uwch, lleoliadau lletygarwch amrywiol a rhedeg ei gwasanaeth Cerdded Cŵn ei hun. Mae Fern hefyd wedi gwirfoddoli i gefnogi myfyrwyr mewn argyfwng a gyda sefydliad Victims Support. Ar hyn o bryd mae Fern wrthi yn gwneud MPhil yn PGW, gan ddefnyddio mesurau ansoddol i archwilio dysgu gwyddoniaeth yn anffurfiol ac ymgysylltu â theuluoedd. Yn ei hamser hamdden mae Fern yn gerddor, ac yn canu’n aml gyda’i gitâr acwstig mewn lleoliadau lleol. Mae Fern ar dân dros adnabod potensial unigolion a herio stigma.

Cymwysterau

Ymgeisydd MPhil

BSc (Anrh) Seicoleg

 

Cyrsiau byr mewn:

Sgiliau Marchnata Digidol

Cyflwyniad i Ysgrifennu Ceisiadau

Eiriolaeth Annibynnol

Gwytnwch ar gyfer Iechyd

Cyrsiau

BSc Seicoleg

BSc Seicoleg gyda blwyddyn Sylfaen

Deall Seicoleg (Cwrs Byr)