Dr Frances Williams

Job Role
Darlithydd

Bywgraffiad

Enillodd Dr Frances Williams ysgoloriaeth doethuriaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion ble astudiodd y Celfyddydau mewn Iechyd mewn perthynas â datganoli (2016-2019). Mae’n cyflwyno profiad eang yn y maes hwn  fel rheolwr addysgol a churadur, ac yn dysgu yma ym Mhrifysgol Glyndŵr ar gwrs ac yn parhau’n yn ei rôl fel ymchwilydd Gwadd. Yn hydref 2022, cyhoeddodd Palgrave Pivot ei monograff, When Was Arts in Health? A History of the Present.

Cymwysterau

PhD

(maes: y Celfyddydau mewn Iechyd, datganoli)

Ymchwil

Daearyddiaeth ddynol y celfyddydau ac iechyd, ffurfiau’r celfyddydau ac iechyd mewn sefydliadau, critigoldeb o fewn ac ar draws y disgyblaethau hyn, symudiadau cymdeithasol ar gyfer iechyd

Cyrsiau

 Modiwlau:

  •  Theori ac Ymarfer y Celfyddydau mewn Iechyd
  • Cyd-destunau a Lleoliadau’r Celfyddydau mewn Iechyd
  • Y Celfyddydau mewn Ymarfer Iechyd

Cyhoeddiadau

Williams, F. (2019) In a Creative Healthy Place? Situating Arts and Health within the discourse of ‘the devolution revolution’. Traethawd ymchwil doethurol (PhD), Prifysgol Metropolitan Manceinion. https://e-space.mmu.ac.uk/626298/

Williams, F. (2020) Tommies: a very British haunt? Somatosphere. http://somatosphere.net/2020/tommies-british-hospital.html/

Williams, F. (2021) First as Comedy, Then as Tragedy: how the High Ideals of The Well-being of Future Generations Act Have Fallen Short. Yn The Welsh Way: Essays on Neoliberalism and Devolution. Golygyddion: Evans, D., Smith. K., Huw Williams, H. Parthian.

Williams, F. (2021) Love Is in the Air? Notes from North Wales on Air Vapour as Atmospheric Affect, Performance Research, 26:7, 44-51, DOI: 10.1080/13528165.2021.2059241

Williams, F., Shaw, B., Schrag A., (2022) Enstranglements: Performing Within, and Exiting From, the Arts-in-Health “Setting”. Frontiers in Psychology, Vol 12. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.732957/full

Williams, F. (2022) Failing Well: Exploring the value of failure through the UK national roll out of Arts on Prescription. In The Failures of Public Art and Participation, Schrag, A., Cartiere, C., (Eds.) Routledge.

Williams, F. (2022) When Was Arts in Health? A History of the Present. Palgrave McMillan.