Gaenor Roberts

Job Role
Arweinydd Rhaglen Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru/Darlithydd Sesiynol yn yr Ysgol Fusnes
Ystafell
B111

Bywgraffiad

Ymunodd Gaenor Roberts â Phrifysgol Glyndwr yn 2016 i sefydlu cymhwyster rheoli newydd ar gyfer pobl ifanc, 18-30 yn dangos potensial i fod yn reolwyr.    Cafodd y Tystysgrif Addysg Uwch mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ei ariannu’n rhannol o Gronfa Cymdeithasol Ewrop, ac mae’n gyfuniad unigryw o sgiliau ymarferol a theori academaidd sy’n ateb gofynion darpar reolwyr a busnesau yng Ngogledd Cymru.

 

Yn 2005, sefydlodd Gaenor gwmni gemwaith llwyddiannus, gyda thair siop yng Ngogledd Cymru, a siop ar-lein.  Mae Gaenor yn rhugl yn y Gymraeg, ac mae’n bwysig iddi fod y busnes yn gwbl ddwyieithog.  Ei llwyddiannau mwyaf nodedig efo’r busnes, yw galluogi’r busnes i dyfu i gyflogi 12 aelod o staff, cael ei henwi’n ‘Wraig Fusnes y Flwyddyn i Sir Conwy’, ennill yr ail wobr ym ‘Musnes Dwyieithog y Flwyddyn i Gymru’, a chael ei henwebu’n ‘Gymraes y Flwyddyn’.  Erbyn hyn, mae’r busnes ar-lein yn unig.

 

Ar ôl dychwelyd i fyd addysg i astudio MA mewn Busnes a Marchnata, yn 2015, mae Gaenor yn gweld ei hun fel eiriolwr dros ddysgu gydol oes. Mae hefyd wedi bod yn fodel rôl i gynllun Syniadau Mawr Cymru, yn cefnogi a chynghori entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru ers naw mlynedd.

Cymwysterau

MA Busnes a Marchnata

TAR

BA Anrh

ILM lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Ymchwil

Datblygu doniau ifanc

Entrepreneuriaeth

Rheolaeth

Dwyieithrwydd mewn Busnes

Cyrsiau

Arweinydd Rhaglen i’r Tystysgrif Addysg Uwch Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn dysgu: Hanfod Rheolaeth

Arwain Ymgyrch Farchnata

Arloesedd Busne