Dr Gareth Carr

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Amgylchedd Adeiledig (ADT)

Bywgraffiad

Mae Gareth yn Uwch Ddarlithydd, yn Bensaer Cofrestredig ac yn hanesydd pensaernïol, ac mae wedi dysgu ar raglenni adeiladu AU ers 1998. Mae wedi gweithio yn swyddfeydd dylunio pensaernïol yn y sector cyhoeddus a phreifat yn Ne Cymru ac yn Lerpwl, ac mae'n gyn-fyfyriwr i Coleg Castell-nedd, Athrofa orllewin Morgannwg a Phrifysgol Lerpwl. Mae Gareth wedi dilyn ei ddiddordebau mewn dylunio a goruwchwylio prosiectau adeiladu a hanes  pensaernïol a chymdeithasol yr amgylchedd trefol, ac mae'n cyfrannu at raglenni Rheoli Adeiladu, Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol a Tai o fewn yr Ysgol yr Amgylchedd Adeiledig.

Yn  aelod corfforaethol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain, ymhlith diddordebau academaidd Gareth y mae gwaith Richard Owens, Lerpwl, Pensaer a Syrfëwr (1831-1891) a hanes tai hapfasnachol Fictoraidd. Mae ei ddiddordebau cyffredinol yn cynnwys ysgrifennu straeon byrion, ymarfer Shotokan Karate, chwarae criced a dilyn hynt (a helynt) rygbi Cymru.

Cymwysterau

BA (Anrh) Pensaernïaeth

BArch (Anrh) Pensaernïaeth

PhD

PGCE

Aelod Corfforaethol o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain. (RIBA)

Gwobrau Aseswyr TDLB D32, D33 a L301

Pensaer Cofrestredig (ARB)

Aelod Cyswllt Sefydliad y Peirianwyr Sifil. (ICE)

Ymchwil

  • Gyrfa Richard Owens o Lerpwl, Pensaer a Thirfesurydd (1831-91)
  • Hanes tai hapfasnachol Oes Fictoria
  • Hanes cymdeithasol a phensaernïol Cymru
  • Pensaernïaeth y Capel Cymraeg anghydffurfiol
  • Technolegau seilwaith ac adeiladu

Cyrsiau

Arweinydd Rhaglen:

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu

HNC Technoleg Adeiladu

 

Rheoli Adeiladu

Technoleg Adeiladu

Gwyddoniaeth a Deunyddiau

Deunyddiau a Mecaneg Peirianneg

Rheoliadau Adeiladu a Chynllunio

Prosiect Ymchwil Unigol

Astudiaethau Rhyngbroffesiynol

Cyhoeddiadau

Richard Owens and the Welsh House-builders of Mid-Victorian Liverpool

Paper in Liverpool History, Liverpool History Society Journal No. 20 (2021)

(ISBN 978-1-8380323-1-9)

  

The Welsh Chapels of Liverpool : Part 2 Paper in Liverpool History, Liverpool History Society Journal No. 19 (2020)

(ISBN 978-1-8380323-0-2)

 

The Welsh Chapels of Liverpool : Part 1 Paper in Liverpool History, Liverpool History Society Journal No. 18 (2019)

(ISBN 978-0-9559428-9-1)

 

Richard Owens of Liverpool, Architect and Surveyor (1831-91) Paper in Liverpool History, Liverpool History Society Journal No. 17 (2018)

(ISBN 978-0-9559428-8-4)

 

'Liverpool- Capital of North Wales' BBC1 Wales (2016)

https://www.bbc.co.uk/programmes/b05y4dfh

 

'Dan Cruickshank - At Home with the British' Oxford Film and TV for BBC 4 (2016)

https://www.bbc.co.uk/programmes/b07c5zj1

 

'Making History' BBC Radio 4 (2016)

https://www.bbc.co.uk/programmes/b0742d2y

 

Proofs of Evidence as an Expert Witness for Save Britain’s Heritage [SAVE]: The ‘Welsh Streets’ Public Inquiry, Liverpool (2014)

https://www.savebritainsheritage.org/campaigns/item/458/Press-release-The-Welsh-Streets-a-transforming-moment