Gemma Jones

Job Role
Arweinydd Rhaglen Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd
Ystafell
M409

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau fy NVQ mewn Therapi Harddwch, gweithiais yn y diwydiant am 13 mlynedd yn ennill rolau rheoli a dod yn hyfforddwr mewnol ar gyfer cynnyrch penodol.

Wedyn, mynychais Glyndŵr er mwyn cwblhau’r radd BSc (Anrh) mewn Therapïau Cyflenwol.

Ar ôl cwblhau hyn, gwnes barhau â’m haddysg a chymhwyso fel tiwtor mewn addysg uwch a des yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Rwy’n cwblhau fy MA mewn addysg ar hyn o bryd, er mwyn archwilio'r pwnc, ac rwy’n dymuno parhau wedyn ac ennill fy noethuriaeth a chwblhau fy PhD.

Cymwysterau

BSc (Anrhydedd) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd

PGCPD

Cymrawd o'r Academi Addysg Uwch

Addysg Ôl-raddedig

Ymchwil

Defnyddio CAM ochr yn ochr â meddygaeth draddodiadol mewn Therapïau Cyflenwol

Addysg - Arsylwi Cyfoedion

Cyrsiau

BSc (Anrhydedd) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd