Gillian Danby

Job Role
Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod
Ystafell
M3

Bywgraffiad

Cyn addysgu yn y Brifysgol, roeddwn yn gweithio o fewn y sector wirfoddol yn gofalu am blant o dan 5 mlwydd oed. Cychwynnodd fy ngyrfa fel ymarferwr gofal plant yn ystod yr 80au hwyr/ 90au cynnar fel nyrs meithrinfa. Drwy gydol y blynyddoedd rwyf wedi ymddiddori mewn iechyd a lles plant a sut all profiadau cynnar plentyn effeithio ar hyn, ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn gweithio’n agos gyda rhieni i geisio gwella deilliannau ar gyfer plant. O ganlyniad, ymgymerais ag ymchwil ar lefel Meistr yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant plant oed ysgol gynradd a sut mae strategaethau o fewn ysgol yn meithrin hyn. Mae erthygl cyfnodolyn wedi ei chyhoeddi o ganlyniad i’r ymchwil hwn.

 

Pan fydd gennyf funud rwy’n hoffi treulio amser gyda fy nheulu a mynd â’r ci am dro.

Cymwysterau

MA Addysg

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar

NNEB

Ymchwil

Iechyd a lles plant a sut mae profiadau cynnar yn gallu effeithio ar ganlyniadau'r dyfodol.

Cyrsiau

Rwy’n dysgu modiwlau o fewn yr adran addysg yn arwain ar ddatblygiad plentyn ar lefel 4, iechyd a lles plant a glaslanciau ar lefel 5, dulliau ymchwil ar lefel 5, gweithio gyda theuluoedd â phlant ifanc ar lefel 6 ac anghenion addysgol arbennig ar lefel 6. Yn ychwanegol i’r modiwlau hyn, rwy’n oruchwyliwr ymchwil i nifer o fyfyrwyr yn eu harwain drwy’r erthygl ymchwil ar lefel 6.  

Cyhoeddiadau

Danby, G. and Hamilton, P. (2016), ‘Addressing the elephant in the room’. The role of the primary school practitioner in supporting children’s mental well-being’. Pastoral Care in education, Cyf.XX, Rhi. X, pp.1-14, cyhoeddwyd arlein

DOI: 10. 1080/02643944.2016.1167110