Graham Jackson

Job Role
Athro mewn Diwydiant a Menter
Ystafell
B115

Bywgraffiad

Mae Graham Jackson yn Athro Diwydiant a Menter ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a daeth yn Gymrawd o'r Brifysgol am ei wasanaethau i ddiwydiant. Mae hefyd yn Gadeirydd llawn amswer KK Fine Foods Plc gwneuthurwr bwyd wedi'i rewi yng Nglannau Dyfrdwy sy'n cyflogi 280 person.

Cyn hyn graddiodd o Ysgol Fusnes Prifysgol Bradford a mynd mewn i fyd masnach. Yn ystod y cyfnod yma lansiodd 13 cwmni ar y gyfnewidfa stoc, cadeiriodd sawl SME pwysig ar draws gwahanol ddiwydiannau oedd yn cwmpasu cyllid, broceru stoc, ffilmiau, golff, offer hurio, dodrefn, tai bwyta, tafarndai a hamdden.

Mae KK Fine Foods wedi ennill SME Cymraeg y flwyddyn dwywaith. Mae'r cwmni hefyd wedi ennill gwobr bron bob blwyddyn ers 1998 yng Ngwobrau Ffederasiwn Bwydydd Wedi Rhewi Prydeinig gyda 3 gwobr aur a 2 gwobr arian. Mae ei wybodaeth am y diwydiant Bwyd a Diod yn ei leoli'n berffaith i ddysgu, mentora, arwain a lleoli myfyrwyr sydd eisiau cychwyn gyrfa yn y sector ddeinamig yma. Oherwydd ei brofiadau helaeth dros nifer fawr o ddiwydiannau mae'n gallu darlithio ar entrepreneuriaeth o bersbectif ymarferwr yn ogystal ag o'r byd academaidd. Yn Ysgrifennydd Cwmni cymwysedig mae ei ddarlithoedd wedi eu cymeradwyo'n rhyngwladol ym mhrifysgolion byd-eang lle mae wedi cyflwyno papurau a darlithoedd ar gyfer EURAM (European Academy of Management) ac EISAM (European Institute of Advanced Studies in Management) ym Moscow, Rhufain, Brwsel Kuala Lumpur, Bled, Talin, Rotterdam, Rhydychen, Gwlad yr Ia, Copenhagen yn ogystal ag ardraws y DU.

Yn ogystal â'r apwyntiadau busnes ac academaidd hyn mae ar hyn o bryd ar y Bwrdd Uchelgeisiau Economaidd Gogledd Cymru, Pwyllgor Gogledd Cymru CBI, Bwrdd Parth Glannau Dyfrdwy, Cyngor Busnes Gogledd Cymru, Grŵp Llywio Sgiliau a Chyflogaeth Ranbarthol a Bwrdd Ymgynghorol Diwydiannol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae'n ddarlithydd sy'n cyfuno dehongliad ymarferol gyda dewrder academaidd i wneud ei fyfyrwyr yn fedrus ac yn gwbl barod ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn busnes.

Beth ydych chi'n ei wneud yn eich amser sbâr? Os mae hynny'n digwydd mae amser yn cael ei dreulio'n garddio, walio cerrig sych, yn creu prosiectau newydd neu yn ymchwilio busnesau newydd.

Oes gennych unrhyw ddiddordebau? Pêl-droed, saethu, ysgrifennu, darlithio, garddio a gwin.

Oes gennych unrhyw anifeiliaid anwes? Dwi'n angerddol am gefn gwlad ac mae gen i ddau Labrador wedi eu hyfforddi i adennill i gael hwyl gyda hwy. Rhywbryd yn y dyfodol byddai'n grêt cael ceffylau oherwydd mae rasio ceffylau hefyd yn hobi.

Beth yw eich hoff lyfr? Odyssey - From Pepsi to Apply gan John Schulley 1987, buasai’n gwneud ffilm wych ynglŷn ag antur busnes a'r adwaith o wahanol ideolegau - Beibl go iawn ar gyfer entrepreneuriaid ac ysgolhaig busnes ac mae'n darllen hawdd.

Hoff ddyfyniadau ysbrydoliaethol: "Yr unig beth gwaeth na chychwyn rhywbeth a methu ydy methu a chychwyn o gwbl (Seth Goodwin) "Helwch y gwelediad nid yr arian, bydd hwnnw yn dilyn" (Tony Hsieth) "Byddwch yn ddiymwad dda" (Anthony Volodkin) a'r mwyaf pwysig "Love what you do" Steve Jobs.

Oes gennych hoff ffilmiau? The Magnificent 7, Airplane, A Good Year, Wall Street, The Godfather, Jaws, Catch Me if You Can, Nixon a phob ffilm Bond.

Pwy yw eich hoff artistiaid? Bruce Springsteen, Roy Orbinson, Billy Fury a Jazz/Blues

Os gallech gael gyrfa amgen, beth fyddai? Unrhyw beth yn y theatr, chwarae cerddoriaeth neu berchennog gwinllan.

Cymwysterau

Cymrawd - Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Athro Diwydiant - Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

PhD - Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

MBA - NEWI - Prifysgol Cymru

ACCS - Ysgrifennydd Corfforaethol

Ôl-radd - Gweinyddu Busnes - Prifysgol Bradford

MSIAD - Cymdeithas Dyluniad Diwydiannol

CISM - Sefydliad Siartredig Marchnata

Ymchwil

Integreiddiad gweithwyr ymfudol i economi'r DU a'r cyfleoedd i gwmnïau newydd entrepreneuraidd ardraws pob cenhedlaeth ar wahân i ddemograffeg, oed a galluoedd.

Cyrsiau

Entrepreneuriaeth, Rheolaeth Busnes ac ysgogi gweithluoedd aml-genedl

Cyhoeddiadau

Dr Jackson, G. and Dr. Arnaz Binsardi ( 2012),   “Migrant Workers and Corporate Productivity”, Cyhoeddwyd.

Dr Jackson,G. I Barjasic;  Dr Arnaz Binsardi (2014), “Global Marketing and Entrepreneurship”, Cyhoeddwyd.

Dr Jackson, G. (2007, 2009) “Reward Strategy for the Aspirational Needs of European Migrant Workers in the Food Processing Industry of North Wales”, MBA,  Prifysgol Cymru, Coleg Cysylltiol, Wrecsan, Heb ei gyhoeddi.

Dr Jackson, G . Binsardi, A. and Green, M. (2008) “A Paper on the Motivation and Integration of European Migrant Workers”, Presented at 8th EURAM International Conference, Refereed, Conference Proceeding, 14-17 May, Ljubljana & Bled, Slovenia, Track: “Relational Perspective on Cultural Context and Diversity Management for  Multinational Group Work Effectiveness”.

Dr Jackson, G. Masoom Ahmed. (2014) “Consumers  Perception on VAT Increase in the UK”, Institute of Marketing Conference, Bournemouth.

Dr Jackson, G. Masoom Ahmed. (2014)

“International Students' Perceptions on Changes to Visa Rules”, Institute of Marketing Conference, Bournemouth