Gwennan Barton

Job Role
Technegydd seicoleg
Ystafell
M304

Bywgraffiad

Cwblhaodd Gwennan ei gradd BSc Seicoleg dosbarth 1af ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2016. Dechreuodd ei hastudiaethau PhD parhaus mewn sylw gweledol, y cof a math seicolegol yn Hydref 2016 yn Glyndŵr. Mae’n chwarae rhan yn y diwylliant ymchwil - yn cyflwyno ei gwaith mewn cynadleddau Cymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) gan gynnwys yr adran Gwybyddol.

Derbyniodd yr ail wobr yn y gystadleuaeth delweddu ymchwil yn y Brifysgol yn 2019, ac enillodd wobr datblygiad ymchwil yn 2019, gan ei galluogi i gyflwyno mewn Cynhadledd BPS yn Glasgow.  

Ym mis Tachwedd 2017, daeth Gwennan yn Dechnegydd Seicoleg Llawn Amser. Mae’n aelod o Gymdeithas Staff Technegol mewn Seicoleg a’r BPS. Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil, traethodau hir, ystadegau, gwaith technegol ac arbrofol. Gwennan yw Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yr adran, mae’n aelod o’r pwyllgor moeseg Seicoleg, mae’n rheoli’r labordy Seicoleg, yr offer a’r feddalwedd. Yn ogystal, mae ynghlwm wrth gyflawni cyrsiau byr sy’n canolbwyntio ar ddadansoddi data meintiol.

Cafodd Gwennan ei henwebu ar gyfer y wobr dengmlwyddiant: Cyfraniad rhagorol ar brofiad y myfyrwyr yn PGW (2018) a Chydweithiwr y Flwyddyn yn 2020.

Ym mis Rhagfyr 2020, derbyniodd Gwennan y wobr staff Above and Beyond fel Unsung Hero, gan ei disgrifio hi’n rym naturiol ysgafn, wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr a staff, a’r amynedd diddiwedd sydd ganddi i bob unigolyn.  Y tu allan i’r gwaith, mae ei hobïau’n cynnwys gwirfoddoli fel swyddog taflunio mewn sinema gymunedol leol, piano, ffotograffiaeth, creu ffrogiau a cherdded.

Cymwysterau

BSc seicoleg (Anrh) Dosbarth 1af

Ar hyn o bryd yn dilyn doethuriaeth mewn seicoleg.

Ymchwil

Mae Gwennan yn teimlo’n angerddol am Seicoleg a defnyddio technoleg newydd mewn ymchwil. Mae ei diddordebau ymchwil yn bennaf ynghylch Seicoleg Wybyddol a Gwahaniaethau Unigol ac yn cynnwys; Canfod golygfeydd, Sylw gweledol, Tracio llygaid, Cof, Deallusrwydd Emosiynol a Phersonoliaeth.

Cyrsiau

Cyflwyniad i ddadansoddi data meintiol a sgiliau adrodd ar gyfer Seicoleg

Cyflwyniad i sgiliau astudio ar gyfer Seicoleg

Cyhoeddiadau

Barton, G. H. (2020). [Adolygiad o’r llyfr Designing and Conducting Mixed Methods Research (3ydd argraffiad; International Student Edition), gan J. W. Creswell & V. L. Plano Clark]. The Cognitive Psychology Bulletin, (5), 87-88.