Bywgraffiad

Mae gan Helen 28 mlynedd o brofiad o fewn therapi galwedigaethol ac yn arbenigo o fewn niwroleg ac yn benodol clefyd niwronau echddygol. Gweithiodd Helen yn Ymddiriedolaeth Sylfaen GIC Ysbyty Iarlles Gaer o 1990 she datblygodd y ddarpariaeth therapi galwedigaethol niwrolegol ac roedd yn Rheolwr Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol ac yn cylchdroi o fewn y cylchdro Cyfarwyddwr Therapi.

Secondiwyd Helen i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2004 i gychwyn a datblygu'r rhaglen BA (Anrh) Therapi Galwedigaethol. Derbyniodd Helen safle parhaol yn 2006 ac mae hi rŵan yn Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Therapi Galwedigaethol. Mae gan Helen gyfrifoldeb am y ddarpariaeth therapi galwedigaethol, y ddarpariaeth therapi ôl-radd, hyfforddiant pwrpasol ar gyfer therapyddion galwedigaethol lleol ac mae ei thîm yn arwain Hwb Gogledd Cymru'r Cyngor Cynghrair Proffesiynau Iechyd mewn Ymchwil.

Mae Helen yn cynnal rôl glinigol o fewn Gwasanaethau Anaf Personol Reach sy'n darparu adferiad ar gyfer pobl gydag anaf ymennydd. Mae Helen hefyd yn gweithio'n agos gyda Changen Clwyd Cymdeithas Clefyd Niwronau Echddygol.

Yn 2017 roedd Helen yn llwyddiannus yn cael PhD teitlwyd 2The Impact of 'Doing' for People with Motor Neurone Disease". Cafodd hwn gyllid cymrodoriaeth o £55,000 drwy RCBC Cymru.

Mae hi'n rhedwr brwd, yn bennaf y pellter hanner marathon

Cymwysterau

PhD Prifysgol Cymru Rhagfyr 2017

Msc Therapi Galwedigaethol Uwch

Tyst Rheolaeth

Dip COT

Ymchwil

Clefyd niwronau echddygol a sut mae symptomau'n cael eu heffeithio gan weithgaredd llawn pwrpas.

Effaith cynyddu'r lefel o 'wneud' o fewn clefyd niwronau echddygol.

Dyfeisiwyd 'Model o Wneud'.

Cyrsiau