Helen Coleman

Job Role
Uwch-ddarlithydd mewn Cynllunio, Dulliau ac Ystadegaeth Ymchwil
Ystafell
K43

Bywgraffiad

Enillodd Helen Coleman ei gradd gyntaf ym Mhrifysgol Durham ym 1999, mewn Ymchwil ac Iaith, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymchwil ym Mhrifysgol Teesside yn 2005, Meistr yn y Gwyddorau mewn Ymchwil, Prifysgol Teesside yn 2006 a PGCE yn WGU yn 2011.

Cychwynnodd Helen ddarlithio ym Mhrifysgol Caer a symudodd i WGU yn 2010. Ar hyn o bryd mae hi’n Uwch-ddarlithydd mewn addysg. 

Mae Helen yn credu’n gryf os ydych yn rhan o brifysgol, boed yn staff neu fyfyriwr, eich bod yn gwybod eich bod mewn cymdeithas gynhwysol lle dylech fod yn rhydd i ddysgu a datblygu wrth gael eich herio a’ch grymuso, mewn awyrgylch iach a diogel yn feddyliol ac yn gorfforol. Felly, mae Helen yn Gynghorydd Urddas yn y Gwaith yn WGU, yn ogystal â bod yn Bencampwr Time to Change yn y Gweithle.

Mae Helen wedi cefnogi a galluogi’r brifysgol i gryfhau ei pholisïau a’i dulliau gweithredu, fel y cafodd ei gydnabod yn seremoni gwobrwyo staff WGU, Above and Beyond 2018, lle derbyniodd wobr gyntaf erioed yr Is-ganghellor  am ei gwaith mentrus ac arloesol o fewn Addysg.

Mae Helen yn Llysgennad STEM, Cymrawd o’r Gymdeithas Ystadegol Frenhinol, Aelod o’r Sefydliad Ystadegol Rhyngwladol, Aelod o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Addysg Ystadegaeth, Aelod o’r Gymdeithas Seicoleg 

Brydeinig ac yn Aelod Cysylltiol o’r Gymdeithas ar gyfer Technoleg Addysgol.

Cymwysterau

MSc, PGCE, PG Cert, BA (Hons

Ymchwil

Ymchwilio i brofiad myfyrwyr ac effaith sefydliadau yn cydnabod eu rôl a'u pwysigrwydd yn iechyd a lles eu myfyrwyr.

Cyrsiau

BA (Anrh) Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (ADY/AAAA)

BA (Anrh) Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (ADY/AAAA) (gyda Blwyddyn Sylfaen).

BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd

BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh) Addysg

BA (Anrh) Addysg (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC) (gyda blwyddyn sylfaen)

(Cwrs Byr) Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Cyhoeddiadau

Coleman, H. (2019), Polish Your Academic Writing. London: SAGE Publications Ltd.

Coleman, H. (2020), Your Super Quick Guide to University. London: SAGE Publications Ltd.

Coleman, H. (2020), Get Your Data From Experiments. London: SAGE Publications Ltd.