Bywgraffiad

Ers cymhwyso fel nyrs ym 1981 mae Helen wedi cael sawl rôl gan gynnwys Gofal Coronaidd, wardiau orthopedig trawma a llawdriniaeth ddewisol. Mwyaf diweddar roedd hi'n Hwylusydd Lleoliad Clinigol yn Ymddiriedolaeth Sylfaen GIC Ysbyty Orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt.

Ymunodd Helen a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar Chwefror 27, 2017 fel Addysgwr Ymarfer. Wedi cael profiad o gefnogi myfyrwyr mewn ymarfer o bersbectif Ymddiriedolaeth, mae'r sialens o ymgymryd â rôl debyg gyda Glyndŵr yn un cyffrous.

Cymwysterau

MSc Addysg Broffesiynol mewn Gofal Iechyd (yn cynnwys cymhwyster NMC addysgwr ymarfer)

BSc (Anrh) Astudiaethau Nyrsio gyda gwobr uwch ENB

Diploma addysg uwch mewn astudiaethau nyrsio

Tystysgrif Nyrsio Orthopedig

Nyrs Cyffredinol Cofrestredig

Ymchwil

Mentoriaeth, cefnogaeth myfyrwyr mewn lleoliad.

Cyrsiau

Cwrs mentora