Helena Barlow

Job Role
Darlithydd Gwaith Cymdeithasol

Bywgraffiad

Mae Helena yn Ddarlithydd rhan amser yn yr adran Gwaith Cymdeithasol yn Glyndŵr. Cyn hyn, mae Helena wedi gweithio fel Gweithiwr Cymdeithasol cofrestredig i'r Awdurdod Lleol ers 12 mlynedd, o fewn timau Oedolion a Phlant. Mae gan Helena hefyd brofiad o weithio o fewn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a lleoliadau Gwarchodol. Rôl ddiweddaraf Helena oedd fel uwch Weithiwr Cymdeithasol yn y Tîm Diogelu Oedolion.

Cymwysterau

Gwaith Cymdeithasol Diploma Ôl-raddedig - Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig
MA Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Troseddol
BSC (Anrh) Seicoleg

Ymchwil

Ar hyn o bryd yn ymgymryd â PhD ar brofiadau menywod o stelcian cyn-bartner

Cyrsiau