Mrs Helena Jones Rozario

Job Role
Darlithydd mewn Cwnsela

Bywgraffiad

Wedi hyfforddi aeth ymlaen i weithio fel athrawes ysgol uwchradd. Bu’n dysgu Astudiaethau Crefyddol, Athroniaeth, Hanes a Saesneg i fyfyrwyr rhwng tair ar ddeg a deunaw mlwydd oed. Bu’n gweithio fel darlithydd sesiynol yn adran ieithoedd Prifysgol Glyndŵr tros yr wyth mlynedd diwethaf. Mae hefyd wedi gweithio fel darlithydd Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) mewn coleg Addysg uwch tros y tair blynedd diwethaf.

Penderfynodd ar newid gyrfa gan hyfforddi ym Mhrifysgol Glyndŵr fel Therapydd sy’n Canolbwyntio ar Unigolion. Yna ym mis Medi 2021, symudodd i swydd barhaol yn darlithio cwnsela gyda’r adran gwnsela ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae’n byw yng Nghaer, ac wedi byw mewn sawl gwlad wahanol felly mae wrth ei bodd yn teithio a phrofi diwylliannau newydd. Mae’n mwynhau Celf, Hanes, Athroniaeth, Ffilm, Theatr a Garddio.

Mae’n parhau i archwilio ei diddordebau Academaidd gyda gradd Meistr potensial i’r dyfodol ym maes trawma yn ystod plentyndod ac anaf i’r ymennydd.

Cymwysterau

 • Diploma Uwch mewn Cwnsela trwy Brofiad sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn.
 • Tystysgrif (Blwyddyn Sylfaen) mewn Cwnsela
 • Tystysgrif Trinity (CertTESOL) ‘Teaching English to speakers of other languages’.
 • St Clare’s Rhydychen: Tystysgrif – Gwneud Addysg yn Greadigol
 • (TAR) Diploma Uwch mewn Addysg a Gwleidyddiaeth (Anrh)
 • Diploma i Raddedigion mewn Diwinyddiaeth (Anrh)
 • BA-Athroniaeth a Chyfathrebu (Anrh)
 • Ysgoloriaeth Celf (Blwyddyn Sylfaen) wedi’i ddyfarnu gan yr Allied Irish Banks (AIB)

Ymchwil

 • Trawma yn ystod Plentyndod a theori Ymlyniad
 • Datgysylltiad
 • Niwroblastigedd a Thrawma i’r Ymennydd

Cyrsiau

Diploma Addysg Uwch Lefel 4 a 5 mewn Cwnsela