Ikeya Uria

Job Role
Darlithydd Peirianneg (Thermodynameg a Mecaneg Hylif
Ystafell
C14e

Bywgraffiad

Gyda gradd israddedig mewn Peirianneg Ddiwydiannol a Mecanyddol, gweithiais yn y diwydiant ac ym myd academaidd mewn gwledydd gwahanol (Sbaen, Slofacia ac El Salvador) am sawl blwyddyn. Wedi’r profiadau hyn, penderfynais fynd ar ôl addysg bellach ym maes awyrenneg, fy angerdd. Penderfynais gyflawni MSc mewn Peirianneg Awyrennol a gweithiais ym maes AB yn y DU am ychydig flynyddoedd cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2018. Fy hobïau yw unrhyw beth sy’n ymwneud â hedfan: o farcutiaid i fodelau awyrennau ar raddfa

Cymwysterau

MSc Peirianneg Awyrennaeth

Peiriannydd Siartredig (CEng)

Aelod o’r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE)

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Ymchwil

Technolegau awyrennu sy’n ymwneud ag arbenigedd ecogyfeillgar, sydd â’r nod o leihau allyriadau CO2: “Gadael y byd ychydig yn well na’r ffordd y daethoch o hyd iddo” ― Robert Baden-Powell

Cyrsiau

BEng (Anrh) ENG619

BEng (Anrh) ENG52J

FdEng ENG353

Cyhoeddiadau

D. Bedacht, C. Buennagel, S. Monir, I. Uria, Y. Vagapov ac A. Anuchin, "Numerical Investigation and Static Structural Analysis of Deep Groove Ball Bearings using ANSYS FEA," 2020 27fed Gweithdy Rhyngwladol ar Yriannau Trydanol: MPEI Pen-blwydd yr Adran Gyriannau Trydanol yn 90 (IWED), Moscow, Rwsia, 2020, tud. 1-4, doi: 10.1109/IWED48848.2020.9069562.