Mrs Jayne Beech

Job Role
Hwylusydd Addysgwr Ymarfer
Ystafell
C23

Bywgraffiad

Ers cymhwyso fel Nyrs gofrestredig yn 2000 mae Jayne wedi gweithio ym maes gofal critigol mewn Adrannau Adfer a Theatrau.

Ymunodd Jayne â Phrifysgol Glyndŵr ym mis Chwefror 2019, fel Addysgwr Ymarfer, a hynny yn dilyn 15 mlynedd o brofiad o oruchwylio ac asesu myfyrwyr yn y lleoliad adfer.

Cymwysterau

Tystysgrif ôl-raddedig Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

BSc Anrh Ymarfer Clinigol

RN Diploma Addysg Uwch Nyrsio Oedolion

Cyrsiau

Aseswr Ymarfer

Goruchwylydd Ymarfer