Dr Jixin Yang

Job Role
Uwch Darlithydd mewn Cemeg / Cemeg Dadansoddol
Ystafell
C13h

Bywgraffiad

Derbyniodd Dr Jixin Yang ei BSc o Brifysgol Nanjing (Nanjing, China) yn 1996 ac MSc o Academi Gwyddorau Tsieina (Beijing, Tsieina) yn 1999. Yna daeth i’r DU i astudio yn yr Ysgol Gemeg, Prifysgol Nottingham. Ar ôl graddio yn 2003, gweithiodd fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yn Nottingham am 6 mlynedd arall, gan ganolbwyntio ar faes cemeg deunyddiau.

Symudodd Dr Yang i swydd darlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2009, ac fe’i dyrchafwyd i uwch-ddarlithydd yn 2011. Erbyn hyn mae’n ymgymryd â gwaith dysgu ac ymchwil israddedig ac ôl-radd mewn cemeg deunyddiau.

Mae Dr Yang wedi cyhoeddi tros 40 o erthyglau ymchwil hyd yn hyn mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid gyda chyfanswm o dros 1,000 o gyfeiriadau. Mae’n Gemegydd Siartredig (CChem), yn Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach), Aelod o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) ac Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA).

Mae Dr Yang yn un o arweinyddion llinyn ymchwil yng Nghyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac yn eistedd ar sawl pwyllgor academaidd ar lefel y brifysgol. Hefyd mae’n aseswr panel ar gyfer y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, ac yn gwerthuso ceisiadau ail-ddilysu i fod yn Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach) ac yn aelod o Bwyllgor Adran Leol Gogledd Cymru Cymdeithas Gemeg Frenhinol gan gynrychioli Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Yn 2020 cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Darlithydd Gorau Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Yn 2021 ef oedd enillydd y wobr hon.

Cymwysterau

BSc mewn Cemeg Amgylcheddol (1996)

MSc mewn Cemeg Ffisegol (1999)

PhD mewn Cemeg Anorganig (2003)

Tystysgrif Ôl-radd mewn Datblygiad Personol mewn Addysg Uwch (2010)

Tystysgrif Ôl-radd mewn E-ddysgu (2013)

Aelod o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC, 2009-)

Cemegydd Siartredig (CChem, 2011-)

Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach, 2017-)

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA, 2011-2018)

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA, 2018-)

Ymchwil

Mae prif ddiddordebau ymchwil ac arbenigedd Dr Yang i’w canfod ym maes nanoronynnau metel, deunyddiau lled-ddargludyddion, nanogyfansoddion polymer, hydrocoleidiau, hylifau uwch-gritigol a chemeg werdd. Mae ganddo gysylltiadau cydweithio cryf gyda sefydliadau Addysg Uwch eraill a diwydiant yma yn y DU a thramor. 

Cyrsiau

BSc Gwyddor Fforensig

BSc Biocemeg

BSc Gwyddor Biofeddygol

MRes Cemeg Ddadansoddol a Fforensig

Cyhoeddiadau

Rhestrir sawl cyhoeddiad diweddar isod ac mae'r manylion llawn i'w gweld yn https://scholar.google.com/citations?user=Rt2rAgoAAAAJ&hl=cy

"Composite oleogels formed by cellulose particles and sorbitan acid esters" Zhiming Gao, Chao Zhang, Yuehan Wu, Fangfang Chen, Bing Hu, Ran Wang, Jixin Yang and Katsuyoshi Nishinari, Food Structure, 2022, 31, 100242. (DOI: 10.1016/j.foostr.2021.100242)

"Electrostatic interaction-based fabrication of calcium alginate–zein core–shell microcapsules of regulable shapes and sizes" Xun Zhang, Bing Hu, Yiguo Zhao, Yisu Yang, Zhiming Gao, Katsuyoshi Nishinari, Jixin Yang, Yin Zhang and Yapeng Fang, Langmuir, 2021, 37, 10424–10432. (DOI: 10.1021/acs.langmuir.1c01098)

"Conformational transition and gelation of κ-carrageenan in electrostatic complexation with β-lactoglobulin aggregates" Bing Hu, Jing Hu, Lingyu Han, Jijuan Cao, Katsuyoshi Nishinari, Jixin Yang, Yapeng Fang and Dongmei Li, Food Hydrocolloids, 2021, 118, 106764. (DOI: 10.1016/j.foodhyd.2021.106764)

"Octenyl-succinylated inulin for the encapsulation and release of hydrophobic compounds" Lingyu Han, Bing Hu, Ian Ratcliffe, Chandra Senan, Jixin Yang and Peter A. Williams, Carbohydrate Polymers, 2020, 238, 116199. (DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116199)

"Pomegranate seed oil stabilized with ovalbumin glycated by inulin: Physicochemical stability and oxidative stability" Bing Hu, Kangping Wang, Lingyu Han, Bin Zhou, Jixin Yang and Shugang Li, Food Hydrocolloids, 2020, 102, 105602. (DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.105602)

"Protein/polysaccharide intramolecular electrostatic complex as superior food-grade foaming agent" Yao Xu, Nan Yang, Jixin Yang, Jing Hu, Ke Zhang, Katsuyoshi Nishinari, Glyn O. Phillips and Yapeng Fang, Food Hydrocolloids, 2020, 101, 105474. (DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.105474)

"Comparative study on foaming and emulsifying properties of different beta-lactoglobulin aggregates" Jing Hu, Jixin Yang, Yao Xu, Ke Zhang, Katsuyoshi Nishinari, Glyn O. Phillips and Yapeng Fang, Food & Function, 2019, 10, 5922-5930. (DOI: 10.1039/C9FO00940J)