Mr John Worden

Job Role
Deon Cysylltiol - Menter, Partneriaethau a Chyflogadwyedd
Ystafell
C101a

Bywgraffiad

Mae gan John Worden dros 20 mlynedd o brofiad mewn Cyfrifiadureg.  Roedd ei gefndir addysgol a’i brofiad ymchwil ar y dechrau yn canolbwyntio ar rwydweithio a diogelwch rhwydweithiau.  Drwy ei yrfa academaidd symudodd o’i waith fel Hyfforddwr cymwysedig Academi Ardystiedig Cisco wrth iddo ddatblygu ymhellach ei ddiddordeb brwd mewn datblygu meddalwedd a thechnolegau gwe sy’n datblygu, gan addysgu ar draws ystod o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig gan gynnwys awduro ar y we, rhaglennu, technolegau symudol ac amlgyfrwng.  Ac yntau yn y gorffennol wedi bod yn Brif Ddarlithydd, mae ei ddiddordebau ymchwil yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi canolbwyntio ar ymgysylltiad myfyrwyr a chyflogadwyedd graddedigion mewn Cyfrifiadureg. 

Cyn ei yrfa academaidd roedd ganddo brofiad diwydiannol dros bymtheng mlynedd hyd at lefel uwch reolwyr. Cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2000, bu’n gweithio i sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat mewn amrywiaeth o rolau ym meysydd cyfrifiadura a thechnoleg gwybodaeth.

Trwy ei ymwneud parhaus â diwydiant, mae John wedi hyrwyddo cynllun y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) ar gyfer y Brifysgol ac mae'n parhau i weithio gyda chwmnïau sy'n dymuno ymgysylltu â'r wybodaeth, yr ymchwil a'r arbenigedd a gynigir gan y Gyfadran, ac elwa ohonynt. Mae'n parhau i gydweithio â phartneriaid academaidd ac yn y diwydiant ac o ganlyniad i’w weithgareddau ymgysylltu allanol, mae ganddo gysylltiadau a rhwydweithiau helaeth yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Defnyddir y cysylltiadau hyn i ddatblygu cyfleoedd ar draws y Gyfadran i wella datblygiad myfyrwyr a chyflogadwyedd.

Cymwysterau

BSc
MSc
MBCS
CCNA

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys dadansoddiad, dyluniad pensaerniol a datblygiad systemau gwybodaeth, integreiddiad systemau, estyniadau cynyrch meddalwedd presennol, datblygiad meddalwedd gan gynnwys cymhwysiadau dosbarthedig a chymhwysiadau mewnblanedig a thechnolegau cysylltiedig.

Cyrsiau

Mae John yn cyflwyno modiwlau ôl-raddedig ac israddedig ac yn arbenigo mewn addysgu:-
OOP (Rhaglennu sy’n Canolbwyntio ar Wrthrychau)

Datblygu Cymwysiadau

Methodolegau ystwyth

Ceisiadau Gweinydd Cleient

Systemau Cronfa Ddata

Rhyngweithio Cyfrifiaduron Dynol

Systemau wedi’u dosbarthu