Jonathan Hughes

Job Role
Uwch ddarlithydd hyfforddi ac addysgeg chwaraeon
Ystafell
M404

Bywgraffiad

Jonathan yw arweinydd y rhaglen ar gyfer BSc hyfforddi ym maes chwaraeon ar gyfer cyfranogiad a datblygu perfformiad, ac mae'n ddarlithydd ar gyfer y BSc chwaraeon, iechyd a pherfformiad, BSc pêl-droed a'r arbenigwr perfformiad, lle mae ei brif feysydd ffocws yn cynnwys chwaraeon addysgeg hyfforddi, law yn llaw â chyflyru chwaraeon a hyfforddiant.

Ar ôl gwasanaethu am saith mlynedd gyda'r Môr-filwyr Brenhinol, enillodd Jonathan ystod eang o brofiad a gyflogwyd ar draws sawl sector diwydiant gan gynnwys chwaraeon, ffitrwydd a hamdden, hyfforddiant a diogelwch. Roedd hyn yn cynnwys sefydlu a rheoli ei fusnes Clwb ffitrwydd ei hun 1989 – 2003.After yn gwerthu'r busnes, dychwelodd i addysg uwch fel myfyriwr aeddfed a oedd yn astudio BSc (Anrh) mewn gwyddor chwaraeon 2004-7. Ar ôl ei gwblhau, parhaodd i hyfforddi a darparu cymorth gwyddoniaeth chwaraeon i athletwyr hamdden a oedd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau heriol.

Cwblhaodd ei gwrs TAR yn 2010, ac ar ôl ymuno â thîm staff y cynllun, roedd yn darlithio ar raglen hyfforddi chwaraeon Prifysgol Glyndŵr. Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Glyndwr datblygodd ei ddiddordebau ymchwil ymhellach mewn hyfforddiant hunanamddiffyn, gan gwblhau ei MPhil (2017).

Mae Jonathan yn belt DU 5ed dan yn JU jutsu ac mae wedi hyfforddi JU jutsu ledled y byd. Mae wedi bod yn driathlete gweithgar ers 1984, gan gwblhau chwe digwyddiad pellter Ironman gan gynnwys IM Seland newydd.

Mae eu hobïau'n cynnwys teithio antur, samplo cwrw go iawn a bwyd y byd.

Cymwysterau

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Chwaraeon (Therapi Ymarfer Corff ac Adferiad)

PGCE (PCET)

MPhil 

Ymchwil

Hyfforddiant hunanamddiffyniad ar gyfer grwpiau poblogaeth arbennig.

Datblygiad perfformiad a hyfforddi ar gyfer amgylcheddau heriol a gelyniaethus.

Cyrsiau

BSc (Anrh) Hyfforddi chwaraeon ar gyfer cyfranogiad a datblygu perfformiad

BSc (Anrh) Chwaraeon, iechyd a gwyddor perfformiad

BSc (Anrh) Pêl droed hyfforddi a'r arbenigwr perfformiad

Cyhoeddiadau

Trafodion Cynhadledd

Hughes, J. and Donovan T. (2007). Fighting Fit: Fitness assessment for injury prevention in Ju-jitsu. British Association of Sport and Exercise Sciences, Chichester, UK.