Joshua Payne

Job Role
Darlithydd (Seicoleg Gwybyddol)
Ystafell
M308

Bywgraffiad

Rwy’n ddarlithydd llawn amser mewn Seicoleg Wybyddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rwy’n ymwneud â sawl rôl o fewn yr adran, gan gynnwys Cadeirydd yr Is-bwyllgor Moeseg Seicoleg ac Arweinydd y Rhaglen MRes Seicoleg, ochr yn ochr â’m rôl fel Arweinydd Rhaglen ein tair rhaglen MSc Seicoleg NWMS Ar-lein. Rwy’n addysgu Seicoleg Wybyddol ar y cwrs BSc Seicoleg sydd wedi’i achredu gan BPS, ac rwyf wir yn frwd dros addysgu ystadegau a dulliau ymchwil, yr wyf yn cyfrannu atynt ar bob lefel.

Mae gen i PhD mewn Dwyieithrwydd o Brifysgol Bangor, a oedd yn canolbwyntio ar ddeall y ddynameg rhwydwaith sy’n ategu prosesu iaith a dysgu iaith drwy ddefnyddio technegau ymddygiadol ac ysgogiad ymennydd anfewnwthiol [tDCS]. Yn y bôn, rwy’n niwrowyddonydd gwybyddol, ond rwyf wrth fy modd â phob math o ymchwil. Mae gennyf sylfaen gadarn mewn seicoieithyddiaeth arbrofol, ond ar hyn o bryd, rwy'n ymwneud â phrosiectau sy'n profi ymyriadau nad ydynt yn ffarmacolegol ar gyfer trin symptomau echddygol mewn clefyd Parkinson, a modelu data cyrhaeddiad addysgol ar raddfa fawr i ddatblygu offer gosod targedau unigol mwy effeithiol ar gyfer canlyniadau cyfnod allweddol 4. 

Y tu hwnt i’m swydd yn PGW, fi yw Cadeirydd Cangen Cymru o Gymdeithas Seicolegol Prydain ar hyn o bryd, ac mae gen i dri phlentyn, sy’n golygu bod fy ngitâr bas yn hel ychydig o lwch y dyddiau hyn. 

Cymwysterau

BSc (Anrh) Seicoleg gyda Datblygiad Plant ac Iaith 2012

MSc Ymchwil Seicolegol 2014

PhD Dwyieithrwydd 2020

Ymchwil

Prosiectau Cyfredol

Prosiect Lexicon Cymru

Iaith a delweddu arogleuol

Ymyriadau nad ydynt yn ffarmacolegol ar gyfer trin symptomau echddygol mewn clefyd Parkinson

 

Diddordebau Ymchwil Cyffredinol

Seicoieithyddiaeth

Dwyieithrwydd

Niwrwyddoniaeth Wybyddol Iaith

Clefyd Parkinson ac Anhwylderau Symudiad

Cyrhaeddiad Addysgol

Dulliau Ymchwil ac Ystadegau

Cyrsiau

BSc (Anrh) Seicoleg

BSc (Anrh) Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

MRes Seicoleg

MSc Seicoleg (Trosiad)

MSc Seicoleg (ar-lein)

MSc Seicoleg Fforensig (ar-lein)

MSc Seicoleg Addysgol (ar-lein)

Cyhoeddiadau

Williams, M., Clarkson, S., Payne, J.S., Watkins, R., Hughes, J. C., & Hastings, R. P. (under review). Factors from middle childhood that predict academic performance at 15-17 years in the UK: A systematic review. 

Owen, K. L., Hunter, S. H., Watkins, R. C., Payne, J. S., Bailey, T., Gray, C., Hastings, R. P., & Hughes, J. C. (2021). Implementation Support Improves Outcomes of a Fluency-Based Mathematics Strategy: A Cluster-Randomized Controlled Trial. Journal of Research on Educational Effectiveness. doi:10.1080/19345747.2021.1875526

Egan., C., Cristino, F., Payne, J. S., Thierry, G., & Jones. M. W. (2020). How alliteration enhances conceptual-attentional interactions in reading. Cortex, 124, 111-118. doi: 10.1016/j.cortex.2019.11.005

Payne, J. S., Hindle, J. V., Pritchard, A. W., Davies, R. R., Coetzer, R., D’Avossa, G., …Leek, E. C. (2018). Study protocol for a randomised pilot study of a computer-based, non-pharmacological cognitive intervention for motor slowing and motor fatigue in Parkinson’s disease. Pilot and Feasibility Studies, 4. doi: 10.1186/s40814-018-0375-4

Payne, J. S. & Tainturier, M-J. (2018). tDCS Facilitation of Picture Naming: Item-specific, task general, or neither? Frontiers in Neuroscience, 12, 549. doi: 10.3389/fnins.2018.00549

ap Gruffudd, G. S., Spencer, L. H., Payne, J. S., Wilde, A., Watkins, R., Jones, S. W., … O’Connor, B (2017). REAP: Rethinking Educational Attainment and Poverty – in Rural Wales (Commissioned Report). ISBN: 978-1-84220-168-8.