Mrs Julie Mayers

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura
Ystafell
B118a

Bywgraffiad

Ar ôl dros 30+ mlynedd o wasanaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW), mae Julie wedi gweithio mewn llawer o adrannau, yn weithredol ac yn academaidd, ac wedi gweld, a bod yn rhan o ddatblygiad parhaus y Brifysgol.  Ei rôl bresennol yw Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura, ac Arweinydd Rhaglen ar gyfer Cyfrifiadura.

 Ar hyn o bryd mae Julie yn ymchwilio i botensial addysgeg defnyddio robotiaid mewn amgylchedd addysgol.  Mae meysydd eraill o ddiddordeb yn cynnwys ‘adeiladu galluoedd digidol yn PGW’ a ‘gwerthuso medrau darllen ymhlith plant ysgol gynradd gan ddefnyddio ci robotig’.

 Yn ystod ei rolau niferus o fewn y Brifysgol Julie oedd yr arloeswr gwreiddiol a ddaeth â’r Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) i’r Brifysgol. Roedd hi hefyd yn gydweithredwr allweddol wrth ddatblygu systemau busnes yn gynnar yn PGW, gan gyflwyno Microsoft Exchange a manteision Active Directory.

 “Credwch y gallwch chi ei wneud ac yna rydych chi hanner ffordd yno.” — Theodore Roosevelt.

Cymwysterau

  • MA Addysg
  • Tystysgrif Proffesiynol mewn Datblygiad Proffesiynol yn Addysg Uwch 
  • Cymrawd Academi Addysg Uwch
  • BSc (Anrh) Technoleg Gwybodaeth Busnes 

Ymchwil

Y potensial addysgeg sydd gan robotiaid yn yr ystafell ddosbarth

Cyrsiau

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Rhaglenni Cyfrifiadura:

  • Lefel 3: Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd
  • Lefel 5: Rheolaeth Prosiect a Datblygiad Proffesiynol
  • Lefel 4: Technolegau Gwe

Cyhoeddiadau

Trefnu trafodion y gynhadledd ar gyfer y Gynhadledd Ryngwladol bob dwy flynedd ar Dechnolegau a Chymwysiadau Rhyngrwyd – yn ddigon rhyfedd dyma’r swydd nad oes neb arall ei heisiau!