Julie Wilkins

Job Role
Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Ffisiotherapi
Ystafell
M411

Bywgraffiad

Mae gan Julie 31 blwyddyn o brofiad yn y maes Ffisiotherapi ac mae hi'n arbenigo mewn gofal Cardio-anadlol ac arweinyddiaeth.

Mae Julie wedi gweithio mewn nifer o Sefydliadau Iechyd gan gynnwys Ysbyty Calon a Brest Lerpwl lle bu'n Bennaeth Proffesiynau Perthynol i Iechyd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Clinigol Ystum a Symudedd.

Tra'n gweithio yn Ysbyty Iarlles Caer, roedd Julie hefyd yn athro cyswllt ar fodiwl cardio-anadlol y rhaglen Ffisiotherapi Israddedig ym Mhrifysgol Lerpwl.

Ymunodd Julie â'r Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym mis Hydref 2018 i ddatblygu gradd israddedig newydd mewn Ffisiotherapi.

 

Cymwysterau

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA)

Tystysgrif Addysg Ôl-Raddedig (TAR) - Addysg Broffesiynol a Chlinigol

Diploma ILM mewn Rheoli

MSC Gwyddoniaeth Feddygol

Dyfarniad Sylfaen mewn Gweinyddiaeth Busnes

Diploma gan y Gymdeithas Ffisiotherapi

Ymchwil

Arweinyddiaeth

Gofal Cardio-anadlol

Cyrsiau

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol