Justine Mason

Job Role
Uwch Ddarlithydd (Iechyd) & Arweinydd Rhaglen BSc Iechyd Meddwl a Ll
Ystafell
B39

Bywgraffiad

Des i Glyndŵr yn 2012 wedi gweithio mewn lleoliadau iechyd meddwl am 10 mlynedd. Ers bod yma, rwyf wedi gallu cyfuno fy mhrofiadau ymarfer iechyd meddwl â fy niddordebau mewn iaith a dehongli. Tu allan i brifysgol rwy'n pobi ac yn garddio.

Cymwysterau

BN (Anrh) Nyrsio Iechyd Meddwl

MA Astudiaethau Cyfieithu

Cymrawd Academi Addysg Uwch

Ymchwil

Moeseg gofal, dehongli gwasanaeth cyhoeddus mewn lleoliadau iechyd, ehangu cyfranogiad yn addysg uwch, dyniaethau iechyd.

Cyrsiau

Rwy'n dysgu ar yr FdA Astudiaethau Iechyd Cyfoes, ar y BSc Iechyd a Lles.

Rwyf hefyd yn rhedeg y cwrs byr Cyflwyniad i Iechyd Meddwl.

Cyhoeddiadau

Cyflwyniad Cynhadledd Critical Link 6 – ‘Ethical Competency and Public Service Interpreters in Health Settings’

Cyflwyniad Cynhadledd Critical Link 8 – ‘Public Service Interpreters in Health Settings – The Case for a Care Ethic Approach’

Roberts, D, Mason, J, Williams, E, Roberts, N & Macpherson, R ‘Promoting Empathy Through Immersive Learning’ Journal of Nursing Education and Practice 2016 6(8)

Institute of Translation and Interpreting 2017 cyflwyniad cynhadledd ‘what Billy Connolly taught me about public service interpreting’