Karen Griffiths

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion / Plant

Bywgraffiad

Dechreuais ar fy ngyrfa nyrsio sawl blynedd yn ôl drwy gyflawni fy Nhystysgrif Nyrsio Orthopaedig. Yna, cwblheais nyrsio cyffredinol a gweithio mewn ward feddygol acíwt fel Nyrs Staff. Roedd fy swydd gyntaf fel Uwch Nyrs ym maes Rhiwmatoleg. Yna, gweithiais mewn llawer o wardiau ac adrannau orthopaedig a chwblheais gwrs ymarferydd nyrsio brys a chymhwyster nyrsio plant yn ystod y cyfnod hwn. Ar ôl treulio blwyddyn fel Hwylusydd Lleoliadau Clinigol yn cefnogi myfyrwyr nyrsio ar leoliad, symudais i addysg uwch fel Darlithydd Nyrsio Plant.

Cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam roeddwn i’n Uwch Ddarlithydd Nyrsio Plant ym Mhrifysgol Swydd Stafford gyda chyfrifoldebau ychwanegol fel Arweinydd Cwrs ac Arweinydd Dyraniadau Dysgu Ymarferol Nyrsio Plant. Gan fod gen i hyfforddiant yn y ddau faes, ro’n i hefyd yn cyfrannu at fodiwlau a rennir a modiwlau nyrsio oedolion.

Mae gen i gi bach (Sbaengi) sy’n fy nghadw i’n brysur (ac yn gwneud i mi ymarfer corff). Rwy’n mwynhau gwylio amrywiaeth o chwaraeon ac yn mwynhau sioeau cwis a dramâu.

Cymwysterau

Nyrs Gofrestredig - Cyffredinol

Nyrs Gofrestredig - Plant

MSc Addysg Broffesiynol mewn Gofal Iechyd

PGCE Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Addysg Uwch

BSc (Anrh.) Nyrsio gyda Gwobr Uwch ENB

Diploma Addysg Uwch - Nyrsio Plant

Diploma Allanol Prifysgol Llundain - Nyrsio

Tystysgrif Nyrsio Orthopaedig

Uwch Gymraeg AAU

Ymchwil

Cadw myfyrwyr

Dysgu ymarfer

Adolygiad llenyddiaeth oedd fy nhraethawd hir ar gyfer y radd feistr o’r enw: Are reasonable adjustments made in clinical placement areas for students with dyslexia?

Cyrsiau

Baglor Nyrsio (Anrh.)

Cyhoeddiadau

Penodau yn: Glasper, A., Coad, J. a Richardson, J. (Eds) (2015) Children and Young People’s Nursing at a Glance Chicester Wiley Blackwell