Ms Dr Karen Heald

Job Role
Uwch Ddarlithydd mewn Ffilm a Ffotograffiaeth

Bywgraffiad

Mae Karen yn Uwch Ddarlithydd ac yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer yr MA Celf a Dylunio, sy’n cynnwys pedair rhaglen:

MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf
MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Dylunio
MA Y Celfyddydau mewn Iechyd
MA Ymarfer Curadurol a Chynhyrchu Creadigol

Mae Karen yn arwain ar y rhaglenni MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf ac MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Dylunio ac ynghyd ag addysgu, arddangos, ysgrifennu a chyflwyno mewn cynadleddau, mae Karen hefyd yn artist gweledol, yn wneuthurwr ffilmiau ac yn ymchwilydd. Mae ei hymchwil yn archwilio cysyniadau amser, creadigrwydd a’i berthynas â fideo, penodolrwydd safle, a chymhlethdodau athronyddol cynlluniau cydweithredu rhwng y celfyddydau a gwyddoniaeth.

Mae ei gwaith celf wedi esblygu o wneud gwaith yn benodol ar safle ac mewn preswylfeydd rhyngwladol. Mae wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gydweithrediadau gydag ymarferwyr amrywiol fel artistiaid, artistiaid sain, dawnswyr, cerddorion, gwyddonwyr, meddygon a nifer o academyddion eraill. Mae ei hymchwil ar ymarfer cydweithredol wedi’i osod yng nghyd-destun:

- Celf Gyfoes
- Ymchwil y Celfyddydau a Gwyddoniaeth
- Gweithredu Ffeministaidd
- Ymarfer Cydweithredol
- Dulliau sy’n ymateb i safle

Trwy amrywiaeth o gyfryngau – sef yn bennaf fideo, gosodweithiau, ffotograffiaeth a pherfformio – mae Karen wedi esblygu ei hiaith weledol farddonol ei hun sy’n mynd i’r afael â’r gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng paentio, ffotograffiaeth a ffilm. Mae wedi creu iaith ‘breuddwyd arlunyddol’ sy’n cysylltu materion cymdeithasol anodd â phenillion gweledol sy’n gynnil ac yn anuniongyrchol.

Mae Karen wedi lledaenu ei gwaith ledled Ewrop, America ac Asia, a hynny drwy amryw o breswylfeydd artistiaid, arddangos mewn orielau a mannau anhraddodiadol, cyflwyniadau mewn gwyliau ffilm, cynadleddau, yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau.
Mae ei swyddi blaenorol wedi cynnwys: mentor ar gyfer artistiaid sy’n creu gwaith ar gyfer arddangosfeydd Celf a Gwyddoniaeth, Cyngor Celfyddydau Cymru (2018–2019); Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol (2012–2018) Prifysgol Bangor; a Darlithydd ar y rhaglen MA Celfyddyd Gain, Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau (2014–2018) Prifysgol Bangor.

Rhwng 2011 a 2014 roedd Karen yn Ymchwilydd / Artist Preswyl Anrhydeddus yn adran seiciatrig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Yn 2012 daeth yn aelod o fwrdd Rhwydwaith Celf a Gwyddoniaeth y Gogledd. Roedd ei hymchwil ym Mhrifysgol Salford, gyda’r Grŵp Ymarfer Celf Gain Gyfoes (2009-2012), wedi canolbwyntio ar naratif, deallusrwydd synhwyraidd a dysgu cinesthetig drwy fframweithiau creadigol.

 

Cymwysterau

Aurora, menter datblygu arweinyddiaeth uwch AU i fenywod, 2020.

Cymrawd Uwch, Prifysgol Bangor, 2017. 

PhD Seiliedig ar Ymarfer, ‘Dream Films’ and Research as Collaborative Practice through Contemporary Art and Science Methodologies Cyfadran y Celfyddydau, yr Amgylchedd a Chymdeithas, Ysgol Celf Gyfoes a Dylunio Graffig Leeds, Prifysgol Leeds Beckett, 2014.

MA (Teilyngdod) Ymarfer Celg Gain Gyfoes, Prifysgol Leeds Beckett, 2004.

BA (Anrh) Dosbarth Cyntaf, Celfyddydau Gweledol, Prifysgol Salford, 2002.

 

Ymchwil

Mae Karen yn Brif Oruchwyliwr i fyfyrwyr MPhil / PhD mewn Celf a Dylunio yng Nghyfadran Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.
Mae ei hymchwil ar ymarfer cydweithredol wedi’i osod yng nghyd-destun:

Celf Gyfoes
Ymchwil y Celfyddydau a Gwyddoniaeth
Gweithredu Ffeministaidd
Ymarfer sy’n Ymgysylltu’n Gymdeithasol
Dulliau sy’n ymateb i safle
Ymarfer Amlddisgyblaethol a Rhyngddisgyblaethol

Mae meysydd arbenigol Karen yn cynnwys:
Celf Gyfoes
Meysydd Estynedig, Sinema a Ffotograffiaeth
Delweddau Symudol
‘Ffilmiau Breuddwydion’
Gosodweithiau a Pherfformio
Theori Feirniadol - Julia Kristeva
Dulliau Ymchwil
Addysg Greadigol

Cyrsiau

MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf

MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Dylunio

MA Ymarfer Curadurol a Chynhyrchu Creadigol

MA Y Celfyddydau mewn Iechyd

MA Ymarfer Celf

MA Ymarfer Dylunio

Prif Oruchwyliwr – MPhil/PhD

Cyhoeddiadau

Heald, K (2021) ‘Slowness as a Strategy of the Contemporary through Films’, Airea: Arts and Interdisciplinary Research, No 3 (2021): Interdisciplinary relationships within spaces and bodies of collaboration, pp, 82-102. University of Edinburgh.

Heald, K. & Garton, M. (2017) book Synergy 17. Preface by Professor Paul Haywood, Central Saint Martins, London. Bangor, Bangor University.

Heald, K. & Liggett, S. (2017) book chapter Visual Arts, Mental Health and Technology. In: Earnshaw, R. ed. Art, Design and Technology: Collaboration and Implementation. Foreward by Professor Daniel Thalmann. Switzerland, Springer Briefs International Publishers.

Heald, K. (2015) Interiors Interiors. In: Tyson, A. ed. Eglurhad | Explication. Ruthin, Arts Council Wales & Ruthin Craft Centre.

Heald, K. & Garton, M. (2014) Suspended Narratives. Preface by Professor Paul Haywood, Middlesex University, London. Salford, University of Salford.

Heald, K. (2014) ‘Dream films’, Women’s Time and Sleep. In: Front, S. & Bemben, A. eds. Hours like Bright Sweets in a Jar – Time and Temporality in Literature and Culture. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp.143-169.

Heald, K., & Liggett, S. (2014) Time and the chora: ‘Transitory strata’ and ‘in-between-ness’ within ‘dream films’. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. ed. Time & Temporality in Language and Human Experience. Frankfurt am Main, Peter Lang, pp.401-409.

Earnshaw, R., Liggett, S. & Heald, K. (2013) Interdisciplinary Collaboration Methodologies in Art, Design and Media In: Proceedings of the Fifth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 2013), September 10-13, 2013, Wrexham, UK. Wrexham, Glyndwr University, pp.381-388.


Slippage: The Unstable Nature of Difference Contemporary Art Space Chester (CASC), University of Chester, with Susan Liggett, 2015.

Woman Fine Art Society, Bond Street, London, (16th – 17th November, 2013) with Susan Liggett, 2013.

Play Serious following participation in a two-day event for practitioner-researchers, 2022 Northern Quarter, Manchester, UK with Susan Liggett, 2012. www.playserious.info.

Hamburg Vending Machine Kunst Altonale, Hamburg, Germany, Bird-Jones & Heald, Susan Liggett and Elizia Volmann, 2012.

Venice. The Vending Machine: An Installation Serra dei Giardini and the Contemporary Art Galleria Perela, Venice (15th -30th September 2011) Bird-Jones & Heald, Susan Liggett, pp.21 & 51), 2011.


Bird-Jones & Heald (2014) Once a Mother always a Mother: The Swing and the Hook, Mewe Arts Collective. Available from: <http://www.eggwombheadmoon.com/hook/>


Heald, K. (2017) A Suitcase of Her Own: Women and Travel. In: Proceedings of the Department of Postcolonial Studies and Travel Literatures, Institute of English Cultures and Literatures, September 20-23, 2017, Szczyr, Poland. Katowice, University of Silesia. http://www.suitcase.us.edu.pl/

Cwmni'r Fran Wen, Menai Bridge, Presentation and Workshop (2016).

Liggett, S., Heald, K., Earnshaw. R.A., Thompson, E. & Excell, P.S. (2015) Collaborative Research in Art, Design and New Media - Challenges and Oppoetunities. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 15), September 8-11, 2015, Wrexham, UK. Wrexham, Glyndwr University.

Earnshaw. R.A., Liggett, S., Cunningham, S., Heald, K., Thompson, E. & Excell, P.S. (2015) Models for Research in Art, Design, and the Creative Industries. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 15), September 8-11, 2015, Wrexham, UK. Wrexham, Glyndwr University.

Heald, K. & Liggett, S. (2015) In-Between-ness. In: Proceedings of Slippage: The Unstable Nature of Difference, 10th March 2015, Chester, UK. Chester, Chester University.

Heald, K. & Liggett, S. (2014) In-between-ness: Creativity, Film and Wellbeing. In: Proceedings of AXISweb symposium, Creativity, Health and Wellbeing, 26th June 2014, Llandudno, UK. MOSTYN, Llandudno, UK.

Heald, K. (2014) Research as Collaborative Practice. MA Fine Art, Bangor University, UK, 11th March, 2014.

Heald, K. (2014) Fine Art: Collaboration and Film. In: Proceedings of Creative Futures, March 3-6, 2014, Wrexham, UK. Wrexham, Glyndwr University.

Heald, K. (2014) In-between-ness: Using art to capture changes to the self during antidepressant treatment. School of Social Sciences Research Day, Bangor University, UK, 26th February, 2014.

Heald, K. & Liggett, S. (2013) In-between-ness: Using art to capture a sense of self. Public Lecture, Gallery Sycharth, Glyndwr University, Wrexham, Wales (30th October, 2013).

Earnshaw, R., Liggett, S. & Heald, K. (2013) Interdisciplinary Collaboration Methodologies in Art, Design and Media In: Proceedings of the Fifth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 2013), September 10-13, 2013, Wrexham, UK. Wrexham, Glyndwr University.

Heald, K., Liggett, S., Tranter, R. & Poole, R (2012) In-between-ness: Using art to capture changes to the self during antidepressant treatment. In: Proceedings of The European League of Institutes of the Arts (ELIA) 12th Biennial Conference: Art, Science and Society: Art Questions, Art Knows, Art Matters, November 8-10, 2012, Vienna, Austria. Vienna, University of Applied Arts (Die Angewandte.

Heald, K., Liggett, S., Tranter, R. & Poole, R (2012) Time and the Chora: ‘Transitory strata’ and ‘in-between-ness’ within ‘dream films’. In: Proceedings of the TIMELing 2012 Conference: Time & Temporality in Language and Human Experience, October 11-13, 2012, Lodz, Poland. Lodz, University of Lodz.

Heald, K., Liggett, S., Hogan, C., Poole, R. & Tranter, R. (2012) In-between-ness: Using art to capture changes to the self during anti-depressant treatment. Poster presentation In: Proceedings of the International Congress of the Royal College of Psychiatrists, July 10 -13, 2012, Liverpool, UK. London, Royal College of Psychiatrists.

Heald, K., Liggett, S., Poole, R., & Tranter, R. (2012) The Art of Recovery in Depression. In: Proceedings of the Beating Bipolar: Bipolar Disorder and Psychoeducation, April 4, 2012, Llandudno, Wales. Cardiff, Cardiff University.

 


TROOP 2021 – ongoing (various papers) for book publication in 2022 on the scientist Francis Bacon and Arts and Physics.

Earnshaw, R. (2016), Research and Development in Art, Design and Creativity. Switzerland, Springer International Publishers.

Metoudi, A. (2016) The Dovetail Journal: Phenomenology, Literature, Creative Arts and Media. Issue 2 Autumn 2016. Bangor, Dovetail: ILCAM (based at Bangor University).


Heterotopic Encounters, film installation, group exhibition, UnDegUn, Wales, 2020.

The FRIDAm Series: Frida travels to Ibiza film screening at A Suitcase of Her Own: Women and Travel conference, held in Szczyrk. University of Silesia, Poland, 2017.

The Disappearing L... Women's Only Night, filmed performance screening of Paper Interior, Stiwdio Maelor, Corris, Wales, with Susan Liggett, 2017.

Trywydd . Voyage film screening and in-conversation, Oriel Sycharth Gallery, Glyndwr University, Bird-Jones & Heald, 2016.

Slippage: The Unstable Nature of Difference video performance / installation and exhibition of Paper Interior, Arts Council England (ACE) funded Contemporary Art Space (CASC), Chester University, with Susan Liggett, 2015.

Golau / Light site-responsive exhibition, Chirk Castle, Chirk, Wales, with Angela Davies, Ant Dickinson, Francesca Simmons, Angelina Kornecka & Paula Budd, 2014.

Videoformes film screening and live performance event, Trinty Church, Salford live streamed to Maison du Peuple, Clermont-Ferrand, France, with Daisy Farris & Susan Liggett, 2012.

Song Books live dance performance and recorded multi-screened film projections, The Riley Theatre, Northern School of Contemporary Dance, Leeds, with Daisy Farris, 2011.

Venice. The Vending Machine: An Installation dual sited installation, Serra dei Giardini and Contemporary Art Galleria Perela, Venice, Bird-Jones & Heald, Susan Liggett, 2011.National Art Exhibition 2017, exhibition of film/performance and paintings, Ellesmere College, England, 2017.

Lumiere Visible Film screenings at La Grange aux Verrières, Saint-Hilaire en Lignières, France, Bird-Jones & Heald, 2016.

Trywydd . Voyage Premiere of film exhibited in the […] space, Mission Gallery, Swansea, Bird-Jones & Heald, 2015.

Weaving Narratives film screening of Lateral Flight, St Asaph Cathedral, Wales, with Angela Davies & Angelina Kornecka, 2015.

the egg, the womb, the head and the moon, video installation, Artsmill, Hebden Bridge, Bird-Jones & Heald, 2014.

The National Art Exhibition 2014, exhibition of film and paintings, Ellesmere College, England with Susan Liggett, 2013.

Engage Cymru exhibition of artworks produced by hard to reach young people, with Engage Cymru, Oriel Mostyn and AFASIC, Oriel Mostyn with mentee artists Jan Miller & Alana Tyson, 2013.

Moreton Hall Centenary Art Exhibition film screening, Fine Art Society, Bond Street, London, with Susan Liggett, 2013.

Engage Cymru exhibition of artworks produced by young people in collaboration with Engage Cymru, Oriel Wrecsam and the Youth Offenders Team. Oriel Wrecsam, with mentee artist Angela Davies, 2013.

In-between-ness exhibition of video installations, video stills and paintings, Gallery Sycharth, Glyndwr University, Wrexham, with Susan Liggett, 2013.

Maker in Focus, video installation, Mission Gallery, Swansea, Bird-Jones & Heald, 2013.

Helfa Gelf/Art Trail Glyndwr Collective, School of Art & Design, Wrexham, Wales, Bird-Jones & Heald, 2013.

In-between-ness: Using art to capture the changes to the self during antidepressant treatment collaborative exhibition of video installations, video stills, paintings and artist books, Royal College of Psychiatry International Congress, Edinburgh, UK, with Susan Liggett Rob Poole, Richard Tranter & participants, 2013.

Be Our Guest site-specific response, multi-media installation at Oriel Davies Gallery and The Gro Guest House, Newtown, Wales, Bird-Jones & Heald, 2013.

In-between-ness video stills / installations and paintings from R&D project at Ysbyty Bangor Hospital, Oriel Pendeitsh, Caernarfon, UK, with Susan Liggett & participants, 2013.

Blinc film projection, blinc Digital Arts Festival, Conwy, with Daisy Farris, 2012.

PlaySerious participation in a two-day practitioner-researcher event, 2022 Northern Quarter, Manchester, UK, with Susan Liggett, 2012.

Helfa Gelf /Art Trail Glyndwr Collective, School of Art & Design, Wrexham, Wales, Bird-Jones & Heald, Susan Liggett, 2012.

Bow Arts Open Show 2012, video installation selected by Bob and Roberta Smith, Emilie Faure and Skye Sherwin. Bermondsey Project Space, London, with Elizia Volkmann, 2012.

Adain Avion Film screening, LOCWS International, National Waterfront Museum, Swansea, Bird-Jones & Heald, 2012.

Hamburg Vending group exhibition, Kunst Altonale, Hamburg, Germany, with Bird-Jones & Heald, Susan Liggett & Elizia Volkmann, 2012.

Helfa Gelf / Art Trail Cartref Building, Ysbyty Bryn y Neuadd Hospital, Llanfairfechan, Conway, Wales, with Susan Liggett, 2011.

Helfa Gelf / Art Trail Glyndwr Collective, Principals House, School of Art & Design, Wrexham, Wales, with Susan Liggett, 2011.